Aftenposten/osloby.no skriver om viktigheten av at skolen har lærere med minoritetsbakgrunn. En lærer med tyrkisk bakgrunn mener at lærere med minoritetsbakgrunn har lettere for å forstå minoritetselevene og deres foreldre.

Regjeringen har også som målsetning at andelen lærere med minoritetsbakgrunn skal økes.

Det ser ikke ut til at noen bekymrer seg over de norske elevene som går på skoler som er totalt dominert av minoritetselever. Hvem skal forstå de norske barna og deres foreldre, når de kanskje er av de siste, eller de aller siste, som er igjen i en bestemt klasse?

Er det riktig at nordmenn som i visse områder er minoritet, skal regnes som majoritet?

Nurten Aydin er født i Tyrkia og kom til Norge som 4-5 åring. Da hun var ferdig med lærerutdannelsen søkte hun seg bevisst til en skole på Oslos østkant.

26-åringen mener hun har bedre forutsetninger for å forstå elever og foreldre med minoritetsbakgrunn og skulle ønske flere med innvandrerbakgrunn valgte en karrière i klasserommet.

2012-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 4,7 prosent av lærerne i grunnskolen har innvandrerbakgrunn.

Regjeringen har som mål å øke andelen lærere med minoritetsbakgrunn, blant annet gjennom kampanjen GNIST

-  Vi trenger flinke folk med ulik bakgrunn i læreryrket, og vi en ønsker en lærerstand som speiler samfunnet og elevene i klasserommet. I skolen i dag har 11 prosent av alle elever innvandrerbakgrunn. Derfor er flerkulturell kompetanse viktig i skolen, sier statssekretær Birgitte Jordahl (H) i Kunnskapsdepartementet.

I Oslo har 40 prosent av elevene et annet morsmål enn norsk eller samisk. Hverken SSB eller Utdanningsetaten har oversikt over landbakgrunnen til lærerne i osloskolen.

Grorud er likevel et eksempel på en skole med høy minoritetsandel blant elevene (65,8 prosent), men kun én kontaktlærer, av totalt 14, med minoritetsbakgrunn.

I det multikulturelle Groruddalen ser det ut til at minoritetene først og fremst stoler på de med samme bakgrunn som de selv. Skal de påvirkes til å være med på typisk norske aktiviteter, går det visst lettest når folk av samme kulturelle opphav anbefaler dette.

Er dette minoritetenes strukturelle rasisme?

Aydin opplever at hun i nettopp situasjoner som dette kan bruke sin egen bakgrunn og erfaring for å forstå elever og nå igjennom hos foreldre.

-  Jeg kjenner bedre til kulturen og har bedre forståelse for hvordan de har det hjemme. Som lærer må du vinne tillit hos foreldrene og jeg opplever at foreldre tenker at «hun er en av oss».

26-åringen er muslim og mener hun lettere kan snakke med foreldre som for eksempel ikke tør å sende barna på leirskole av frykt for at gutter og jenter skal sove sammen, eller for at det ikke skal bli servert noe alternativ til pølser.

Det er oppløftende at rektoren ved Grorud skole ikke er opptatt av bakgrunn, men at læreren er faglig sterk og har en god relasjon til ungene.

For Grorud-rektor Jenny Sundquist, som selv er svensk, er ikke lærerens bakgrunn avgjørende.

-  Det viktigste er hvordan du er faglig og hvilken relasjon du får til elevene.

Uansett så må det være berettiget å spørre om hvor mange kulturelle bakgrunner som skal være dekket opp av lærere i klasserommene i Groruddalen? Elevmassen i disse klasserommene har svært sjeldent et ensartet kulturelt miljø.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Mangler-minoritetslarere-i-grunnskolen-7506486.html