Nytt

Aften har en artikkel om minoritetsspråklige, og når elever i Osloskolen kan kalles norske. Et spørsmål som kan være vanskelig å definere, men mange «innfødte» kjenner i ryggmargen at noe er galt når vi leser:

Knut Even Lindbjørn (SV):  Svært mange er andre og tredjegenerasjonsinnvandrere, og like norske som deg og meg.

Rektor Magne Dahl på Furuset skole mener det er uvesentlig hvor mange av skolens elever som har etnisk minoritetsbakgrunn. (Furuset skole har 79 prosent med minoritetsspråklig bakgrunn.)

På Rommen skole med 5 prosent etnisk norske elever ser de nå en annen virkelighet:

Men det er klart at det også kan være utfordrende med elever som har en annen kulturell bakgrunn, sier rektor Trond Karlsen.

Skolebyråd Torger Ødegård (H) ser ikke at tallene som viser antall minoritetsspråklige er viktig, og han mener at en flerkulturell elevmasse er bra. Men et sted går det en grense og han skjønner at enkelte bekymrer seg. Problemet er at folk flest bekymrer seg lenge før man når grensen som gir forståelse fra skolebyråden.

Skolebyråd Torger Ødegård (H) mener flerkulturell elevmasse er positivt. Han synes det er viktigere og mer relevant å vite hvor mange som sliter med norsk enn hvor mange som som har annen bakgrunn enn norsk. – Jeg synes ikke dette er et viktig eller interessant tall.

– Hvorfor må vi vite andelen med et annet morsmål?

-Det synes jeg er et godt spørsmål.

I utdanningsetatens velkomstskriv til elevene heter det at 40 prosent har minoritetsspråklig bakgrunn.

-Man sier ikke dette fordi man mener det er minus. Det er det samme om man heter Per eller Omar. Det viktigste for meg er at eleven får den beste opplæringen i norsk, matte og andre fag.

Det fortsetter med litt multikulturell reklame før dette kommer:

Han skjønner imidlertid at foreldre kan synes det er problematisk når andelen elever med flerkulturell bakgrunn kryper opp mot 80-90 pst.

I tillegg så innrømmer han også at han helst hadde sett en annen elevstruktur på skolene i Oslo.

-Det ideelle er å ha skoler med en sammensatt elevflokk, men vi lever ikke i en ideell verden.

I praksis så er det jo nettopp i Groruddalen vi har en sammensatt elevflokk på mange av skolene. Noen grupper fra hele verden. Så denne uttalelsen bør jo bety at skolebyråden er bekymret for den ensartede elevstrukturen på Oslo Vest. Eller? Spiller det gentlig noen rolle? Per eller Omar er jo det samme.

Torger Ødegård svarer også på når man blir norsk:

-Det er et interessant spørsmål, og noe jeg synes folk skal bestemme selv.

Artikkelen var å finne i Aften/Bydelen, Groruddalen. Skrevet av Hanne Mellingsæter og Heidi Marie Skarnes.

Kan dukke opp på nett et eller annet sted her: www.aftenposten.no