Nytt

Ifølge forskere er det ingen forskjell i dugnadsvilje mellom innfødt norske og nye norske borgere.
I Akers Avis 22.desember er det en artikkel om Natteravnene på Furuset.

Natteravnene på Furuset legger ned over nyttår med mindre flere foreldre melder seg til tjeneste snarest.

– Nå gidder vi ikke å gå hver eneste fredag lenger.

Det er med god grunn at Natteravnene ikke gidder å gå gatelangs på fredagene lenger. De er fire stykker, alle etnisk norske, og de har ikke barn som vanker ute på Furuset. Det er vel rimelig å forvente at noen foreldre kan trå til?

Bjørg Møller forteller:

-Vi synes det er koselig, men tiden strekker ikke til om vi må gå hver bidige fredag, forteller Møller.

Problemet er at foreldre på Gran og Furuset skoler ikke har stilt opp med natteravner.

Nå har Møller sendt ut mail om at natteravnene på Furuset er lagt på is fram til over nyttår. I praksis betyr det nedleggelse med mindre flere stiller opp for å trygge gatene på kveldstid.

– Alle som går er innstilt på å fortsette om vi får med oss flere natteravner. Med grei bemanning så trenger man bare å gå to ganger i halvåret, og det kan alle få til, understreker hun.

Rektor på Gran skole er også interessert av at Natteravnene fortsetter, men vet at de er avhengig av frivillige. Skolen har heller ingen midler å bruke for å få foreldrene ut på gaten. Men det synes som om det blir sett på som en viktig faktor at voksne synes i gatebildet, også i de sene timer.

-Som skole har vi ikke myndighet til å pålegge foreldre å gå natteravn, men vi kan forsøke å engasjere.

-Natteravnene er en berikelse for en bydel og et nærmiljø, og de er ikke minst en trygghetsfaktor, mener rektoren.

 

Skolen har gjort fremstøt overfor foreldrene, men uten å lykkes.  Men ser rektoren de hva som er årsaken til at engasjementet er så lavt?

Enkelte sier de ikke er komfortable med å være ute på den tiden. Vi har ikke helt funnet nøkkelen ennå, sier hun.

Gran og Furuset er to meget multikulturelle skoler, med en stor andel elever med annet morsmål enn norsk eller samisk. Det er en kjent sak i Groruddalen at ofte er foreldreengasjementet lavere ved denne type skoler. Kan det være grunnen her også? 

Går man over til Høybråten skole, som ligger ca 2 km unna er situasjonen en annen. Dette er en skole som ligger i en «etnisk norsk» enklave i Groruddalen. Høybråten skole er en skole med en stor majoritet av elever med norsk som morsmål.

På Høybråten er det  ikke perfekt, men mye bedre rekruttering enn på Furuset. John Inge Sogn forteller at de går flere veier for å rekruttere natteravner.

– Rekrutteringen er ikke all verden, men vi kjører kampanjer hver vår og høst på Høybråten og Stasjonsfjellet skoler.

Er det bare en tilfeldighet at de klarer å få det til på Høybråten? De sliter med rekruttering på Høybråten også, men er det mulig at dugnadsånden stikker dypere i dette mere norske miljøet? I dette miljøet er det ihvertfall rekruttering i motsetning til på Furuset.

Gran skole: 96% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk.

Furuset skole: 79% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk.

Høybråten skole: 20% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk.

Artikkelen lå ikke ute på nett kvelden 22.des, den er skrevet av Kenneth Fossheim.

www.groruddalen.no

Statistikk over minoritetsspråklige i Oslo skolene:

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20(UDE)/Internett%20(UDE)/EFP/Dokumenter/Minspr%20prosent%202010%20publ.pdf