Det er mange norske familier som forlater Groruddalen. Siden 1997 har over 17.000 nordmenn forlatt bydelene Bjerke, Alna, Stovner og Grorud, og det påfallende er at nesten ingen flytter inn. NRK omtaler det som skjer i en artikkel på nett:

I fjor var det drøyt 1.000 flere nordmenn med enten mor eller far født i Norge som flyttet ut av dalen enn antallet som flyttet inn.

Det viser tall fra Oslo kommune og Statistisk sentralbyrå.

Bare siden 1997 har over 17.000 nordmenn flyttet fra de fire bydelene Bjerke, Alna, Stovner og Grorud.

Robert Wright tror bedre skoletilbud utenfor Groruddalen er en av årsakene til at nordmenn trekker seg vekk fra Groruddalen. Skolene i Groruddalen er en av faktorene som får folk til å forlate Groruddalen, dette vet folk som er kjent i miljøet. Det artikkelen ikke går nærmere inn på, er forholdene ved enkelte skoler, som f.eks Gran skole med kun 4 prosent norske elever, hvor over halvparten av elevene i 5.klasse ligger på nivå 1 i lesing og skriving. Hvordan skal man rekruttere norske elever her?

I tillegg finnes det en del historier om at norske blonde barn er i en utsatt posisjon i deler av Groruddalen. Lyst hår og vanlige vestlige klær aksepteres ikke over alt.

– Jeg tror det at de får et bedre skoletilbud andre steder i byen er hovedårsaken til at de flytter. Det er stort sett barnefamilier som flytter ut, de eldre blir boende og trives med det, sier han til NRK.

I områder rundt Furuset finnes det også eksempler på eldre som forlater området fordi de kjenner seg fremmedgjort i eget miljø. Undertegnede kjenner flere som har flyttet eller skal flytte fordi de ønsker en alderdom et sted de kjenner seg hjemme.

Ivar Morken sier noen ting som ofte stemmer. Det er synet på barn og barndom som ofte er grunnen til at nordmenn flytter. Men at norske tradisjoner tones ned, på toppen av det hele, spiller også en rolle. Julefeiring sitter dypt i mange norske sjeler. En tradisjon som binder oss sammen.

Den viser at foreldre er mer opptatt av det sosiale miljøet, enn av karaktersnitt og kvaliteten på skolen. Han tror mange av de samme mekanismene slår ut for de som velger å flytte helt ut av distriktet.

– Det er ikke så enkelt som at foreldre sitter å teller opp antall minoriteter eller om alle i nabolaget feirer jul eller ikke.

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Ivar Morken.

– De er opptatt av konkrete faktorer som fritidsvaner. En typisk norsk middelklassefamilie følger opp ungene sine og organiserer mye av deres fritid. Det gjør ikke alle andre foreldre, sier Morken til NRK.

Bilbranner, overfallsran og gjengoppgjør blir ikke nevnt i artikkelen til NRK, men er også faktorer som nå setter fart på utflyttingen av nordmenn fra Groruddalen.

Er integreringen vellykket i Groruddalen? Det får leserne selv bedømme.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7767892

Under et lite knippe av historier som ikke er uvanlig i Groruddalen:

http://www.klassekampen.no/57468/article/item/null/mobbet-fordi-hun-er-hvit

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7708285

http://www.groruddalen.no/nytt-ran-paa-grorud-i-natt.4931775-77747.html

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂