Raymond Johansen er stolt over den store innvandringsdrevne befolkningsveksten i hovedstaden. Groruddalen er det området i Oslo som er mest preget av innvandrere, spesielt ikke-vestlige. Nordmenn flytter ut når nabolaget blir orientalsk, og fraflyttingen av nordmenn fra Groruddalen tiltar i styrke.

Raymond Johansen er stolt over Oslos formidable vekst. (Har nordmenn som flytter fra Groruddalen ofte feil holdninger?)

HRS har tatt for seg statistikken og den er alt annet enn oppløftene for de som ønsker at Groruddalen skal forbli norsk. Området er i praksis overgitt til nye mennesker og kulturer.

Nye tall fra Oslo kommune viser rekordstor nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn fra de fire bydelene i Groruddalen i fjor (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna). I løpet av 2013 tilsvarte nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn 1 357 personer. Dette er det høyeste tallet som er registrert i de fire årgangene som er publisert på Oslo kommunes nettsider. Siden 2011 har nettoutflyttingen av personer med norsk bakgrunn økte med hele 55 prosent.

—–

Målt i prosent av den norske befolkningen var nettoutflyttingen av de uten innvandrerbakgrunn størst i de to bydelene Alna og Søndre-Nordstrand med en netto utflytting på henholdsvis 2,7 og 2,4 prosent i 2013. Dette er høye tall. Dersom utflyttingen av norske personer fortsetter i samme tempo fremover vil alle personer ha flyttet ut av de to bydelene innen henholdsvis 37 og 41 år.

(Raymond Johansen skal fortsatt bo i Groruddalen, men har ikke barn i småskolealder som ofte er en absolutt minoritet ved skoler i Groruddalen. Jonas Gahr Støre, som belærer oss om holdninger, er pro multikultur, men bor i et tradisjonelt norsk bomiljø godt plassert vest i Oslo.)

http://www.rights.no/2014/09/rekordstor-utflytting-av-norske-fra-groruddalen-i-fjor/