Dagbladet offentliggjør tall som viser at Oslo blir segregert: Nordmenn forlater bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere, og flytter enten ut av byen eller til bydeler som fremdeles er overveiende norske. Tallene avtegner et bilde man må ha løyet for seg selv for ikke å se. Sunn fornuft har vært forbudt.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.