Gatebilde ikke langt fra Oslo S. Foto: Bente Haarstad.

Dagbladet kan mandag offentliggjøre flyttetall for Oslo som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget på oppdrag fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Det fremgår at et høyt antall nordmenn over flere år har flyttet fra områder i hovedstaden med mange innvandrere. Oslo har over tid hatt høy nettoinnvandring fra utlandet, fremfor alt fra ikke-vestlige land, og en ikke ubetydelig nettoutflytting av nordmenn. Internt i byen har samtidig antallet nordmenn økt i bydeler hvor det var relativt få innvandrere fra før. Hver femte nordmann har forlatt bydel Søndre Nordstrand, hver tiende har forlatt Groruddalen.

Det som er nytt med disse tallene, er at de viser hvordan fenomenet gjør seg gjeldende ikke bare på makroskopisk nivå, men også i delbydeler:

I delbydelene Haugenstua, Vestli, Rommen, Bjørndal og Trosterud har mer enn tre av ti med norsk bakgrunn flyttet i løpet av perioden på åtte år. I 2017 hadde mer enn ni av ti fødte i delbydelene Fossum, Rommen, Haugenstua, Furuset og Vestli innvandrerbakgrunn.

Det er ikke så vanskelig å tenke seg hvorfor det er blitt sånn:

Sammenholdt med fødselsstatistikken Dagbladet publiserte i forrige måned, som viser at nærmere åtte av ti barn født i Groruddalen og Søndre Nordstrand har innvandrerbakgrunn, tyder det på at det er barnefamiliene med norsk bakgrunn som nå ikke flytter til bydelene i Oslo med lavere boligpriser.

Norske foreldre vil gjerne at barna deres skal gå på skolen med norske barn. Skulle du ha sett. Dagbladet har hanket inn Raymond Johansen til å bullshitte over fenomenet, og han avstår klokelig nok fra å moralisere.

Sylvi Listhaug omtaler fenomenet som «gettofisering», et uttrykk som kanskje er uheldig fordi det etterhvert hefter tvil om hvem som er overmakten og hvem som bor i gettoer. Det er vel så presist å beskrive fenomenet som en blanding av invasjon og segregasjon, all den tid det er innvandringsdrevet og nordmennene rømmer fra innvandringssamfunnet.

Hun peker på noe vanlige mennesker har sagt i lang tid:

– Dette handler om integrering. Skal du integrere deg, så må du ha noen å integrere deg med. Og i disse områdene blir det færre og færre som har norsk bakgrunn. Det som er faren framover er at vi får miljøer der de som bor der ikke har så mye kontakt med det norske samfunnet, sier Listhaug.

Listhaug benytter presensformen «får», men saken er at vi allerede har fått slike miljøer. Store deler av Norges hovedstad er ikke lenger norsk.

Ved 14 av Oslos grunnskoler har over 50 prosent av elevene nå vedtak på at de ikke snakker godt nok norsk til å følge vanlig undervisning. Ved 43 av skolene gjelder dette over 30 prosent av elevene.

Det har, for å si det forsiktig, ikke vært vanskelig å forestille seg denne utviklingen i lang tid på forhånd. Da vi undersøkte fenomenet for snart fire år siden, viste tall fra Oslo kommunes statistikkbank med full klarhet hvilken vei det lenge hadde gått allerede da:

Men også internt i bydel Stovner observerte vi segregasjon mellom delbydeler:

To tredjedeler av befolkningen i delbydel Høybråten har norsk bakgrunn, mens det er de ikke-vestlige som utgjør to tredjedeler av befolkningen i delbydelene Haugenstua og Rommen.

Det er langt fra bare velinformerte personer som har sett dette komme. Tallene Dagbladet har offentliggjort, avtegner et bilde som forlengst er blitt sett av alle andre enn sinnssyke, demente og personer som har sett seg nødt til å lyve både for andre og seg selv.

Den sistnevnte gruppen har dessverre utgjort store deler av befolkningen i Oslo og i landet forøvrig. Folk har løyet for seg selv av både sosiale, økonomiske, psykologiske, ideologiske og politiske grunner, og skottene mellom disse er ikke vanntette. Kanskje er det mest av alt et identitetsspørsmål: illusjonen om å tilhøre gruppen av anstendige mennesker.

Usannhetene er blitt fremmet både av Norges største avis og Norges statistikkmyndighet.

«Oslo blir en litt mindre segregrert by», skrev Aftenposten så sent som 29. juli i fjor. Til grunn for denne absurde påstanden lå en rapport fra SSB som forkynte at den såkalte D-indeksen, som har vært benyttet som et mål på segregasjon, var gått ned. Problemet er at denne indeksen kan brukes på en måte som tilslører fenomenet, hvilket da også er blitt gjort – hva enten det har skjedd i god tro eller ei. Ut fra det som er kjent om de politiske sympatiene internt i SSB, er det lett å forestille seg at det ikke har skjedd i god tro.

Den tiltagende segregasjonen av Oslo var ikke bare et faktum for ti år siden. Den var allerede da et uløselig problem.

Overfor Dagbladet påpeker da også Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim det irreversible ved fenomenet:

– Du får en utvikling der det ikke er mulig å integrere. Dette kunne – og burde – man ha sett i lang tid, og vi har advart. I Drammen, der jeg kommer fra, er det den samme situasjonen.

– Dette er helt tydelige utviklingstrekk. Det er med å endre byer og samfunn i Norge for alltid. Dette går det aldri an å reversere, sier Engen-Helgheim.

Det at virkeligheten i Oslo ikke lenger lar seg benekte, kan heller ikke tjene til annet enn at hovedstaden fungerer som et eksempel til skrekk og advarsel.

Saken er nemlig at resten av landet vil bli som Oslo med mindre den vettløse innvandringspolitikken legges om snarest, gjerne supplert med sluttpakke for innvandrere som kunne tenke seg å flytte til sine opphavsland.

Slik ser situasjonen ut for eksempel for Østfold:

Ved inngangen til 2018 hadde ca. åtte prosent av befolkningen i Østfold opphav fra Asia eller Afrika. Det var omtrent der Oslo befant seg for tjue år siden.

Fornuftige mennesker ønsker ikke at resten av landet skal gå Oslos vei. Problemet er at disse blir utropt til konspirasjonsteoretikere hvis de sier at det er den veien det går.

I Norge er det nemlig strengt forbudt å bruke sitt sanseapparat, sine øyne og sitt gode vett til å forutse problemer og handle med sikte på å unngå disse. Det er ikke lov å snakke om potensielle problemer, bare om problemer som allerede er blitt virkelighet, og dermed kan dokumenteres statistisk.

Kanskje er det fordi så store deler av befolkningen har «tatt» utdannelse og skaffet seg en slags innbilt forståelse av verden at man legger slike pseudo-vitenskapelige kriterier til grunn for hva som legitimt kan sies og gjøres politisk.

Resultatet er uansett at problemer ikke kan løses når de endelig erkjennes hinsides enhver tvil. Sunn fornuft er forbudt. Så lenge disse spillereglene gjelder, er det faktisk en fordel å være idiot for å drive med politikk. Det er lite håp om at Norge skal kunne forbli et godt samfunn så lenge det forholder seg slik.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂