At den betydelige nettoutflyttingen av nordmenn fra Søndre Nordstrand og de fire bydelene som utgjør Groruddalen — Bjerke, Grorud, Alna og Stovner — ledsages av en nettoinnflytting av mennesker fra Afrika og Asia av ikke svært forskjellig størrelse, har vært kjent en stund.

Oslo kommune publiserte nylig 2011-tallene for flytting til og fra hovedstadens bydeler etter landbakgrunn, og de viser at dette kvalitative bildet er lite endret det siste året. Oslos tendens til segregasjon fortsetter altså ufortrødent. Nytt av året er det vel at personer med norsk landbakgrunn har en betydelig nettoutflytting også fra bydel Gamle Oslo:

Netto til bydelene Norge EU etc Asia, Afrika etc
Netto til Oslo i alt 8.325 -677 5.557 3.445
01 Gamle Oslo 358 -401 610 149
02 Grünerløkka 1.344 159 867 318
03 Sagene 228 -70 246 52
04 St.Hanshaugen 532 73 500 -41
05 Frogner 1.059 23 664 372
06 Ullern 343 143 174 26
07 Vestre Aker 576 168 266 142
08 Nordre Aker 582 149 319 114
09 Bjerke 556 -25 373 208
10 Grorud 314 -70 138 246
11 Stovner 196 -363 192 367
12 Alna 384 -418 219 583
13 Østensjø 712 202 223 287
14 Nordstrand 566 158 244 164
15 Søndre Nordstrand 43 -508 282 269
Sentrum, Marka, uten adresse 532 103 240 189

I løpet av 2011 fant det altså sted en nettoutflytting av i alt 1.785 personer med norsk bakgrunn fra Groruddalen, Søndre Nordstrand og Gamlebyen, hvilket tilsvarer omtrent 1,5 prosent av befolkningen med norsk bakgrunn — for Stovner og Søndre Nordstrand henholdsvis 2,3 og 2,8 prosent. Samtidig var det en nettoinnflytting av 1.814 personer med ikke-vestlig bakgrunn til de samme bydelene.

Snaut to tusen mennesker er ikke så mye i en såpass stor by som Oslo. Men den akkumulerte effekten av at det samme mønsteret gjentar seg år etter år, om enn tallene varierer noe fra gang til gang, blir tydeligere og tydeligere med tiden. De to ovennevnte bydelene med mer enn to prosents utflytting av personer med norsk bakgrunn, er også to av bydelene som har mer enn 40 prosent innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika eller andre land klassifisert som ikke-vestlige.

Den som ønsker å studere de historiske trendene for flytting til og fra Oslos bydeler etter innvandrerbakgrunn, og kanskje regne ut den samlede virkningen over noen år, vil dog ikke kunne spore opp tallene for tidligere år med den letthet man kanskje kunne forvente. For på kommunens hjemmeside inneholdende lenker til historiske flyttetall, finner man ikke de gamle tallene for flytting etter innvandringsbakgrunn, en tabell enhver som følger lenken øverst kan se er nummerert 05.08. Derimot kan man finne tabell 05.07 som viser flytting til og fra Oslo etter bydel og alder siden 2004, samt tabell 05.09 som viser flytting internt i bydelene etter alder i samme tidsrom.

Men disse greiene med innvandringsbakgrunn mangler altså. Oslo kommune synes kanskje det er best om den selv og andre ikke tenker altfor mye på det aller viktigste utviklingstrekket dertilbys?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂