Oslo kommune offentliggjorde for en tid siden statistikk for 2011 over antall levendefødte i hovedstaden, fordelt etter bydel og mors landbakgrunn. Denne viser at litt over 38 prosent av alle de nyfødte i Oslo hadde mødre med utenlandsk landbakgrunn, samt at andelen er svært forskjellig fra bydel til bydel.

Hos Oslo kommunes Utviklings- og Kompetanseetat opererer man med tre kategorier av land i demografisk statistikk: Norge, EU og andre europeiske land, samt resten av verden — hvilket i praksis er nær ensbetydende med Asia og Afrika, gitt at antall mennesker i hovedstaden med bakgrunn fra Amerika eller Oceania er svært lavt.

I hele kommunen hadde ca. 62 prosent av de litt over ti tusen barna født i 2011 en mor med norsk landbakgrunn, ca. 10 prosent europeisk og ca. 28 prosent afrikansk/asiatisk. Høyest andel fra resten av verden — 70 prosent — finner man i bydel Stovner i Groruddalen. Også i Søndre Nordstrand, Alna og Grorud var andelen nyfødte med mødre fra Afrika/Asia/etc. over 50 prosent.

Samlet sett avtegner det seg et bilde av en by med en befolkning som er etnisk delt allerede fra fødselen av, slik situasjonen er i de fleste større urbane sentra i USA (se f.eks. de demografiske kartene her). Andelen norske mødre er vist med blå farge, europeiske mødre med rød, og mødre fra resten av verden med grønn:

Dette bildet har vært nokså stabilt de siste årene, noe enhver kan overbevise seg om ved å beskue tilsvarende figurer over tallene for 2007, 2008, 2009 og 2010. Det betyr at tendensen til separasjon innad i byen har holdt seg over flere år, hvilket innebærer en fullstendig irreversibel utvikling i den retning i takt med innvandringen. Å snakke om integrering i bydel Stovner er som å tro på julenissen.

En smule overraskende er det likevel at andelen nyfødte med mødre med utenlandsk landbakgrunn ikke øker raskere enn den gjør. Fra 2008 til 2011 er andelen fra Europa økt fra 6,9 prosent til 10 prosent, og fra 27,3 prosent til 28,4 prosent for Afrika/Asia/etc. på samme tid. Tatt i betraktning den enda høyere andelen skoleelever med minoritetsbakgrunn i Oslo (mer enn 40 prosent), skulle man tro at økningen gikk raskere. Det tar tross alt noen år å nå skolealder, og innvandringen vedvarer jo.

Trolig er forklaringen at Oslo kommune kun legger 1. generasjons innvandrere til grunn for sin statistikk. Dermed forblir andelen forholdsvis konstant, samtidig som de stadig større delene av 2. generasjon som når aldersintervallet hvor man normalt føder, ikke synes på statistikken.

Litt pussig er det også at antall mødre med norsk bakgrunn gjør et femten prosents byks fra 5.614 i 2007 til 6.483 i 2008, for siden å ligge noenlunde stabilt på sistnevnte nivå. Samtidig synker Europas andel fra 11,2 til 6,9 prosent, og resten av verdens fra 29,3 til 27,3 prosent. Kanskje definisjonen av «norsk» ble endret i dette tidsrommet.

Etterhvert som tidspunktet da innvandrerbefolkningen kommer i flertall i Oslo nærmer seg, kan man altså konstatere at mer enn tre femtedeler av de nyfødte barna likevel regnes for å ha mødre med norsk landbakgrunn. Det betyr altså at det statistiske begrepet «norsk» fjerner seg stadig mer fra det som har vært ordets substansielle innhold.

Slike avvik mellom offisiell og opplevd virkelighet er med tiden blitt så vanlige at man kanskje ikke tenker så mye over det. Man venner seg til alt, ikke minst feiingen under teppet og det sosiale hykleri.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂