Sakset/Fra hofta

Statistisk Sentralbyrås tall for Oslos bydeler over nyfødte i 2010, viser med all mulig tydelighet at hovedstaden i stadig sterkere grad koloniseres av ikke-vestlige, som for det meste kommer fra muslimske land.

Fortsatt kan det sies at Oslo er en splittet by, med noen hovedsakelig norske og andre hovedsakelig ikke-vestlige bydeler. Men fødselstallene viser at de ikke-vestlige allerede utgjør ti prosent av de minste også på beste vestkant. Om dagens innvandrings- og flyttemønster vedvarer, vil resten av byen med få unntak følge etter de østlige bydelene i løpet av et par generasjoners tid. Kombinasjonen av nordmenns nettoutflytting, innvandreres nettoinnflytting og den store utenlandsinnvandringen til Oslo, vil med tiden gjøre det til noe nær en matematisk nødvendighet.

I klassifikasjonen av visse demografiske data opererer SSB med kategoriene norsk, EU og andre vestlige, samt Asia, Afrika og andre ikke-vestlige. Om man betrakter tallene over levendefødte klassifisert etter morens bakgrunnsland og ordnet etter andelen ikke-vestlige, ser en at nordmenn allerede er i mindretall blant de nye verdensborgerne i Søndre Nordstrand og i tre av de fire bydelene i Groruddalen (den fjerde ligger neppe mange år etter i løypa).

Asia, Afrika etc. EU etc. Norsk
Stovner 69,6% 4,1% 26,3%
Grorud 58,2% 5,3% 35,8%
Søndre Nordstrand 56,1% 8,2% 35,2%
Alna 55,8% 5,6% 37,6%
Bjerke 40,2% 7,2% 51,9%
Gamle Oslo 31,0% 8,4% 59,8%
Østensjø 24,6% 9,1% 66,0%
Grünerløkka 24,4% 10,0% 65,3%
Sagene 18,2% 8,2% 72,9%
St. Hanshaugen 14,2% 10,6% 74,8%
Frogner 13,1% 15,1% 71,2%
Nordstrand 12,0% 6,8% 80,6%
Ullern 11,1% 9,0% 78,7%
Vestre Aker 10,9% 9,5% 79,2%
Nordre Aker 10,7% 10,4% 78,8%
Oslo i alt 27,8% 8,8% 62,8%

Om man betrakter et kart over bydelene i Oslo, legger en merke til at de ikke-vestliges andel er høy eller betydelig i samtlige bydeler øst for Akerselva, unntatt Nordstrand. Lavest andel, dvs. snaut en av fire, finnes på Grünerløkka, som nesten i sin helhet ligger øst for elven. Det demografiske presset kan dermed ventes å bli sterkere på de østlige kommunene i Akershus som ligger nær Oslo (Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Oppegård), enn på de vestlige (Asker og Bærum), selv om det nye Norge etterhvert vil gjøre seg gjeldende også i de to sistnevnte.

Hvordan det i det hele tatt er mulig å snakke med glatt ansikt om strategier for velykket integrering av innvandrerbarna som vokser opp i bydelene nordmennene flytter fra, er ikke godt å si. Sannheten er at disse blir fremmede enklaver hvor det ikke blir noenting igjen å integreres i.

Om innvandringen begrenses kraftig fra og med i morgen, vil det ikke forhindre en viss fortsatt fremvekst av slike enklaver. Men det kan forhindre at de innen få tiår vil bli å finne over store deler av kongeriket. Situasjonen kan sammenlignes med et badekar som akkurat har rent over. Om man stenger igjen kranen, vil badegulvet forbli vått, men vannet vil ikke renne ut i hele resten av huset.