Ubønnhørlig utvikling: Oslo blir en stadig mer delt by.

Oslos befolkning endres dramatisk. De siste åtte årene har byen hatt nettoinnflytting på 54.680. Og nettoutflytting av 4.629 nordmenn.

Statistikken er tydelig: Oslo segregeres i hurtig tempo. Personer med norsk bakgrunn flytter ut fra bydeler med høy andel innvandrere.

Aftenposten offentliggjør i dag nye tall fra Oslo kommune som viser nettoflytting av personer med norsk, ikke-vestlig og annen bakgrunn helt ned på delbydelsnivå. Det gjør det mulig å se hvem som har flyttet inn og ut av nabolag i Oslo siden 2008.

Tallene bekrefter en tendens som har vært synlig lenge – for alle som har villet se. Og mens politikerne i år etter år har messet om integrering og foreslått stadig nye (og gamle) tiltak mot økt segregering, går utviklingen sin ubønnhørlige gang:

Nordmenn og ikke-vestlige innvandrere flytter fra hverandre.

Utviklingen er tydeligst i de fire bydelene hvor innvandrerbefolkningen fra før er størst: Søndre Nordstrand, Stovner, Alna og Grorud, skriver Aftenposten. Etniske nordmenn flyter ut, Ikke-vestlige innvandrere flytter inn.

Tallene viser nettoflytting i perioden 2008 – 2016:

Søndre Nordstrand: 3.926 nordmenn har flyttet ut, 2.218 ikke-vestlige har flyttet inn.

Stovner: 3.029 nordmenn har flyttet ut, 3.418 ikke-vestlige har flyttet inn.

Alna: 4.737 nordmenn har flyttet ut, 3.558 ikke-vestlige har flyttet inn.

Grorud: 1.996 nordmenn har flyttet ut, 1.579 ikke-vestlige har flyttet inn.

Aftenposten har snakket med Mario og Beate Rinaldi, som flyttet til Mortensrud i 1998, men flyttet ut med to sønner i 2014. I dag bor de på Vinterbro, noen mil lenger sør.

– Mortensrud er en flott bydel. Men den har nå kjempeutfordringer, sier paret.

– Politikerne prater svada om integrering

De har fulgt debatten om alt fra bussing av elever, til ekstrasatsing på skoler i bydeler med størst utfordringer.

– Søndre Nordstrand er blitt en bydel som viser at politikerne bare prater svada om integrering, og lover i hytt og vær. Vi må tørre å si hva årsaken til problemene er, sier paret.

Da den eldste sønnen skulle begynne som eneste norske i klassen, valgte de å bytte skole.

– Det stjeler veldig mye av lærerens tid når det store flertallet sliter med norsk språk, selv om skolen får ekstra ressurser. Hvor mye tid kan læreren bruke på å lære bort kunnskap når så mange elever ikke kan norsk fra før? sier Mario Rinaldi, selv sønn av italienske innvandrere.

– Vi «blekner» litt etter litt…

Lise Ones er FAU-leder ved Lofsrud skole på Mortensrud. Hun jobber i barnehage og har en sønn i barneskolen og en i ungdomsskolen.

– Det henger ikke på greip at innvandrerbydelene får samme ressurser som bydeler med 98 prosent etnisk norske barn i klassene. Det må satses mye mer ressurser til språkopplæring, sier Ones.

Hun har bodd i bydelen i åtte år.

– Det er veldig fint å bo her. Vi tilpasser oss, og halalmat er helt naturlig i bursdagene. Men vi «blekner» litt etter litt. Den nye kulturen blir tydeligere. Når 70 prosent av elevene i klassene ikke er etnisk norske, skaper det noen utfordringer. Det er en viktig årsak til at noen velger å flytte fra bydelen, sier Ones.

Frp slo alarm i fjor

I fjor slo Frp alarm om en stadig mer segregert hovedstad og pekte på fire drabantbyer der innvandrere – hovedsaklig fra Afrika og Asia – utgjør mer enn 60 prosent av befolkningen.

Tallene viste da at Haugenstua er delbydelen i Oslo hvor det var færrest etnisk norske med 71,7 prosent innvandrere, og 66,1 prosent fra ikke-vestlige land. Også Rommen, Furuset og Fossum i Stovner og Alna bydeler hadde en ikke-vestlig innvandrerandel høyere enn 60 prosent.

Frp hentet tallene fra Oslo kommunes statistikkbank, som også har prognoser for hvordan Oslo vil se ut ti år fram i tid dersom segregeringstrenden fortsetter. Da vil ni delbydeler ha en ikke-vestlig befolkning på mellom 60 og 76 prosent og en innvandrerbefolkning på mellom 82 og 86 prosent.

Disse tallene som viser den demografiske utviklingen i Oslo publiserer vi og mange andre medier år etter år.

Og hver gang snakkes det med en passe blanding av bekymring og optimisme om integrasjon. Mens segregeringen fortsetter.

Ubønnhørlig.

År etter år.

 

Aftenposten: Disse nabolagene tømmes for beboere med norsk bakgrunn (betalingsmur)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂