Oslo har fått sin første bydel med innvandrerflertall. De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Søndre Nordstrand har en innvandrerandel på over 50 prosent. I aldersgruppen 20 til 39 år har nesten 63 prosent av befolkningen i bydelen innvandrerbakgrunn.

I Søndre Nordstrand var innvandrerbefolkningen ganske så nøyaktig 50 prosent ved inngangen til 2013. Ser man nærmere på tallene, viser de at det var en liten overvekt av personer med flerkulturell bakgrunn.

Dermed er Søndre Nordstrand den første av Oslos 15 bydeler med et flertall av innvandrerbefolkning.

På plassen etter følger Stovner med 49,5 prosent. Deretter kommer Alna med en minoritetsbefolkning på 48,6 prosent.

På andre siden av skalaen kommer bydel Nordstrand med 15,3 prosent. Tallene omfatter både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

SSBs tall viser store skjevheter i hvor innvandrerbefolkningen i Oslo er bosatt. Mens bydelen Grorud nå har 44,6 prosent innvandrere, Bjerke 40,8, Gamle Oslo 37,8 og Grünerløkka 33,1, har Nordre Aker bare 16,5, Ullern 16,4 og Vestre Aker 15,7 prosent innvandrere.

SSB-forsker Svein Blom forklarer at både boligpriser og boligpolitikken har en del å si for hvor minoritetene bosetter seg.

– Søndre Nordstrand ble bygget ut på et tidspunkt da det kom mange med innvandrerbakgrunn til Oslo. Det var mange nye boliger i bydelen, og prisene var gunstige. Dermed var dette et enkelt valg for mange.

Det er ikke mulig for Blom å si hvordan befolkningsutviklingen i Groruddalen blir fremover.

– Svaret ligger i hvor stor innvandrerandelen blir i Oslo fremover. Hvis den ikke fortsetter å stige, vil innvandrerbefolkningen flate ut i Groruddalen og Søndre Nordstrand, sier Blom.

Leder for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand, Shahbaz Tariq (A), sier at innvandrerflertallet har medført noen utfordringer. I tillegg til at etniske nordmenn med høy utdannelse flytter ut av bydelen, flytter også unge med minoritetsbakgrunn og høy utdannelse pga det de mener er en svikt i bydelens skolesystem.

Han legger til at bydelen tilbyr i dag gratis kjernetid i barnehagen, altså 20 timer gratis barnehage pr. uke.

– Det er viktig å satse på bedre barnehage, fritidstilbud og skole. Vi merker nå at stadig flere barn som begynner i barnehage er bedre rustet med tanke på norskkunnskaper, men fremdeles er det et stykke å gå, sier Tariq.

Osloby.no: Her har flertallet innvandrerbakgrunn

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂