Folkehelseinstituttet la tirsdag frem statistikk over innvandringsandelen fordelt på bydeler i de store byene. Det forteller om et Norge i rekordrask forandring.

Trolig er andelen med utenlandsk bakgrunn vesentlig høyere, for SSB slutter å regne tredje generasjon som innvandrere.

  • Oslo har 32 prosent innvandrerbefolkning, og de største interne forskjellene. Med 53 prosent innvandrerbefolkning har Stovner 3,3 ganger større innvandrerandel enn Nordstrand (16 prosent). Frogner er den bydelen med størst vekst i innvandrerandel, fra 21,7 prosent i 2010 til 27,5 prosent i 2015.
  • Bergen har 16 prosent innvandrerbefolkning, og også store interne forskjeller. Årstad (25 prosent) har 2,3 ganger større innvandrerandel enn Ytrebygda og Åsane (11 prosent). Arna, byens minste bydel, har mer enn doblet sin innvandrerandel mellom 2010 og 2015 – fra 7 prosent til 14,3 prosent.
  • Trondheim har 13 prosent innvandrerbefolkning, og små bydelsvise forskjeller, med mellom 12 og 16 prosent innvandrerandel. Østbyen har størst vekst. Siden 2010 har innvandrerandelen økt fra 8,3 til 11,5 prosent.
  • Stavanger har 22 prosent innvandrerbefolkning, og små bydelsvise forskjeller, med unntak av Storhaug. Storhaug har 31 prosent innvandrerandel, en vekst på 7,7 prosentpoeng siden 2010.

Kilde: Folkehelseinstituttet

NRK har utviklet noen fine oversiktskart som bedre forklarer ulik tetthet. Som man ser: Også Frogner i Oslo er i rask endring.

SSB er underlagt den politiske korrekthetens lover. Svein Blom har arbeidet mye med bosettingsmønsteret til innvandrere, men det er tydelig at det er visse faktorer som er ikke-røre.

Han mener det er vanskelig å peke på en enkeltårsak til konsentrasjon av innvandrerbefolkning, men sier hovedforklaringene er prisnivå og historisk anseelse av områder.

La oss hjelpe Blom litt på vei: Kultur, herunder religion, kunne det være noe? Eller identitet og identitetspolitikk?

Sosioøkonomiske faktorer har vært den norske trauste forklaringsmodellen. Den får ikke med seg det viktigste: kultur.

Sosialister har alltid vært dårlig på «overbygning».

Staten har etablert og utviklet en rekke institusjoner som fungerer ut fra sosioøkonomiske kriterier. Det er noe som heter Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (Nakmi), der Ragnhild Storstein Spilker er prosjektleder.

– I veldig homogene områder i Oslo vest får man ikke helt kontakt med den flerkulturelle virkeligheten som faktisk finnes i Norge. På skoler med veldig høy innvandrerandel vokser også barna opp i en annen virkelighet enn resten av samfunnet. Det kan gå utover kunnskap, språkutvikling, impulser og nettverk.

Uttrykket «får ikke kontakt med den flerkulturelle virkeligheten» er interessant. Hva om det nettopp er kontakt med denne «virkeligheten» som er bakgrunn for at de bor der de bor?  Beskrivelsen av «virkeligheten» på de innvandringstunge skolene er svært forsiktig. På hvilken måte er det en «annen virkelighet»?

 

innvandringkart

Innvandrerandelen i Oslo har økt med ca. ett prosentpoeng hvert år de siste fem årene. SSB mente i 2012 at innvandrerandelen i Oslo ville ligge mellom 40-56% i 2040, høyst sannsynlig 47%, sa de. Det er 24 år igjen. Hvis økningen fortsetter i samme tempo som idag (SSB mente at tempoet ville øke – bydel Stovner har økt med åtte prosentpoeng de siste fem årene) så vil andelen være minst 56% i 2040. Da er ikke tredjegenerasjon innvandrere medregnet, for de er, ifølge SSB, norske (eller øvrige befolkning som de kaller det).

http://www.nrk.no/hordaland/disse-bydelene-har-hoyest-innvandrerandel-1.12805766