Nytt

I forslaget til budsjett for bydel Stovner kan man lese om demografisk utvikling. Bydelen har en forventet befolkningsvekst regnet i prosent, som er mindre enn for Oslo totalt.

Prognosen viser en økning i bydelens befolkning på 1.388 personer fra 2011 til 2015. Dette gir en prosentvis økning av befolkningen på 4,6 %. Dette er betydelig lavere vekst enn for Oslo totalt som er på 9,4 %.

Prognosen sier ikke noe om andelen av innvandrere i de forskjellige aldersgruppene, men bydelen har flere skoler hvor minoritetsspråklige elever er i flertall. Det forteller mest sannsynlig noe om fremtidens befolkningssammensetning. Under er tallene for minoritetsspråklige  i prosent ved skoler bydel Stovner.

Bydel Stovner

Rommen 94

Haugen 75

Tokerud 69

Stovner 58

Høybråten 20

Stig 85

Vestli 69

Haugenstua 67

Stasjonsfjellet 21

Andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn har økt betraktelig siden år 2000.

Figuren viser veksten i innvandrerbefolkningen i bydelen de siste ti årene som andel av hele

befolkningen. Figuren viser at andelen med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har økt fra 21,8 % til 40,7 % av befolkningen fra 2000 til 2010. Veksten har vært forholdsvis stabil gjennom
hele perioden. Det bor 3.526 færre personer med norsk/vestlig bakgrunn i bydel Stovner i 2010 sammenlignet med år 2000.

http://www.bydel-stovner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20stovner%20%28BSR%29/Internett%20%28BSR%29/Dokumenter/Forslag_til_budsjett_%202012-22.11.2011-offentlig%20versjon.pdf

http://www.lokalavisen.no/nyheter/misvisende-tall-om-sprakferdigheter-i-groruddalen-1.6422675