Hvis utviklingen fortsetter i samme takt som nå, vil elever med norsk som morsmål være i mindretall i Oslo-skolene i 2021. Så fort går utviklingen. Høyres skolebyråd Torger Ødegaard sier vi ikke lever i en ideell verden: – En elev er en elev, sier han. Aps Jan Bøhler vil forandre skolegrensene.

Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.

Ti år senere er andelen steget til 40 prosent. Andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen har vokst med ett prosentpoeng i året, noe som betyr at elevene med norsk som morsmål vil være i mindretall i 2021, om økningen fortsetter som i dag.

I årevis har Statistisk Sentralbyrås Lars Østby latterliggjort alle prognoser som viser at etniske nordmenn vil bli i mindretall i sin egen hovedstad. Tallene har vært tydelige lenge, men mediene og politikerne har ikke villet snakke om det.

Nå velger VG å slå den brutale sannhet opp: mennesker med norsk bakgrunn vil være i mindretall i hovedstaden i løpet av en tiårsperiode.

På stadig flere Oslo-skoler er det nå flertall av minoritetsspråklige elever. I skoleåret som begynte høsten 2005, var det 40 barne- og ungdomsskoler i hovedstaden hvor 50 prosent eller flere av elevene hadde et annet morsmål enn norsk.

Nå, bare fem år senere, er det hele 58 grunnskoler hvor norskspråklige elever var kommet i et mindretall. Totalt er det 136 grunnskoler i Oslo.

I tillegg er det 16 skoler der mer enn 75 prosent av elevene er minoritetsspråklige, og seks der denne andelen er over 90 prosent.

Ødegaard nekter å forholde seg til at dette er en utvikling velgerne frykter. Leder av Oslo Ap, Jan Bøhler, har bedre virkelighetskontakt. Han bor på Haugenstua. Men heller ikke han har noe godt svar. Det blir som å flytte dekkstolene på Titanic.

Jan Bøhler, leder i Oslo Ap vil ha en nedre grense på hvor få norskspråklige elever det skal være på hver skole.

– Vi bør sikre minst en firedel etnisk norske elever på hver skole. Noe særlig lavere bør det ikke ligge hvis vi vil at norsk språk og kultur skal være fellesnevneren, sier han.

– Vi kommer raskt dit at minoriteten blir majoritet, hvis vi ikke har en aktiv politikk for å sikre en god miks blant elevene, sier Bøhler.

Han foreslår at skolegrensene justeres, slik at skolene får elever fra mer sammensatte boligområder. I tillegg vil Bøhler ha regler for å sette sammen klasser slik at ingen etnisk gruppe blir for dominerende.

Bøhler tror etnisk norske foreldre vil godta tiltakene. Han understreker at Ap ikke ønsker bussing av elever fra vest til øst eller innen bydeler.

Det disse tallene betyr er økt flyttestrøm. Foreldrene vil at barna skal ha et norsk skolemiljø, både av sosiale og utdanningsmessige grunner.

Utviklingen har gått altfor fort. Folk er ikke blitt spurt. Politikere og mediene har holdt kjeft. Hvis nå politikerne begynner å klusse med skolegrensene for å dempe virkningene av egen politikk, vil trolig foreldrene eksplodere.

Oslo er forandret til det ugjenkjennelige på noen få år, over hodet på befolkningen. Det er hva tallene forteller.

VG har selvsagt også vært med på denne utviklingen. Tallet på elever med fremmed bakgrunn var rundt 40 prosent i 2008. VG kunne gjort dette til en sak i valgkampen, men gjorde det ikke, og Jens Stoltenberg nektet å svare da han ble spurt om han ville sendt barna sine til en skole med 90 prosent elever med fremmedkulturell bakgrunn.

Norskspråklige elever kan bli i mindretal

Norskspråklige kan bli minoritet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂