Nytt

Utenriksminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det vil være en million innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge innen 2025 eller 2030. – Innen 15-20 år kommer en million innbyggere i Norge til å ha innvandrerbakgrunn. Det må vi leve med, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til VG.

Dagens innvandrerbefolkning på rundt 550.000 forventes dermed å doble seg på de neste 15 til 20 årene.

I 1987 mente daværende RV-politiker Jon Michelet at Norge trengte en million innvandrere. Michelets påstand ble latterliggjort og betegnet som ekstrem. I følge Gahr Støre blir det nå virkelighet:

Støre leder Arbeiderpartiets integreringsutvalg, som nå starter arbeidet med å med å vurdere om det skal lages et bedre regelverk for blant annet ekteskap, klær i skolen og hjemmeværende koner.

– Der jeg kommer fra er det ikke greit å være gift med sin fetter. Det tenker jeg er et tema som går på frihet for andre- og tredjegenerasjons innvandrere, dersom de systematisk må gifte seg med slektninger, sier Støre.

Han liker heller ikke at det i enkelte innvandrermiljøer er status med hjemmeværende kone.

– At kvinner velger å gå hjemme er noe vi åpenbart ikke kan regulere oss bort fra, men dette kan være i grenseland mellom frihet og tvang.

– Kvinners stilling vil være helt sentralt i arbeidet i integreringsutvalget. Vi må ha et regelverk som gjør det forbudt å holde kvinner nede. Men også normer og verdier teller, sier utenriksministeren.

Bare i perioden 2000-2009 fikk hele 510.748 innvandrere oppholdstillatelse i Norge. Tallet inkluderer ikke svensker og dansker, som ikke behøver å søke om arbeidstillatelse:

Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå kommenterte tallene med at innvandringen de siste ti årene «uten sammenligning er den største folkevandringen vi har opplevd».

I mars i år ble det også kjent at etnisk norske barn vil være i mindretall i Oslo-skolene innen 2021. Ved årsskiftet 1999/2000 var andelen skoleelever med innvandrerbakgrunn i Oslo på 31 prosent. Ti år senere hadde den samme andelen økt til 40 prosent av alle skoleelever i Oslo, og stadig flere skoler får nå flertall av elever med innvandrerbakgrunn.

I skoleåret som begynte høsten 2005, var det 40 barne- og ungdomsskoler i hovedstaden hvor 50 prosent eller flere av elevene hadde et annet morsmål enn norsk.

Nå, bare fem år senere, er det hele 58 grunnskoler hvor norskspråklige elever var kommet i et mindretall. Totalt er det 136 grunnskoler i Oslo.

I tillegg er det 16 skoler der mer enn 75 prosent av elevene er minoritetsspråklige, og seks der denne andelen er over 90 prosent.

Aftenposten: En million med innvandrerbakgrunn om 15-20 år