I Aften 20.oktober går Arbeiderpartiets Khalid Mahmood hardt ut mot byrådet og deres plan for å styrke integreringen. Byrådets plan er å fortsette som før. Ingen dramatiske virkemidler og ingen ekstra penger.

Kahalid Mahmood synes integreringen i Oslo-skolen tegner et dystert bilde:

Helhetsbildet når det kommer til integrering i Oslo-skolen er dystert. Byrådet trekker frem noen gode, vellykkede eksempler. Og de er naturligvis verdt å glede seg over. Men det er godt dokumentert at etniske-nordmenn flytter barna sine fra skoler fordi det er mange minoriteter der. Hvordan har byrådet tenkt å motvirke det? Spør Mahmood.

Forrige uke dokumenterte Human Rights Service at tempoet som etnisk norske flytter ut av Groruddalen og Søndre-Nordstrand øker. Innen 2015 vil de som omtales som minoriteter være majoritet i Groruddalen og Søndre-Nordstrand. I skolene vet vi jo at etnisk norske barn er minoritet ved mange skoler. Hva kan egentlig byrådet gjøre for å motvirke dette? Og hvilket forslag vil Mahmood legge frem? I kjent sosialistisk stil ønsker han å fordele det som folk oppfatter som et problem, slik at flere kan ta del i det.

Selv har han et forslag: Han vil lage flere mottaksklasser på vestkanten. Da Aften talte i februar , kom vi frem til at 31 av 32 mottaksklasser er plassert på østkanten – og ingen i Ullern, Vestre – eller Nordre Aker.
– Prinsippet om at disse skal gå på nærskolen gjelder ikke for disse i dag. Det gjør ingen forskjell for en elev om han må ta T-banen til Tøyen eller Vinderen for å gå i mottaksklasse, sier Mahmood.

Er man kjent i Oslo, så vet man at denne reise forskjellen ikke utgjør noen avskrekkende forskjell. Greit nok. Noen minutter ekstra på T-banen klarer disse barna. Det gjør neppe noe stor forskjell med tanke på deres reisetid.

-Men hvor stor effekt vil dette ha?
-Det vil i hvert fall redusere språkutfordringene blant nyankomne innvandrere. I tillegg blir integreringsutfordringene mindre når mottaksklassene legges til skoler som ikke har for stor andel minoritetselever i utgangspunktet, sier Mahmood.

Det ser ut som om Mahmood innser at minoritetselever kan være en stor utfordring for skolene. Han uttaler faktisk at skoler kan ha for stor andel minoritetselever.
Så det kan faktisk bli for mange av en type elever med en viss type bakgrunn?
Dette stemmer ikke overens med uttalelser fra rektorer som har ansvaret for flerkulturelle skoler som f.eks Rommen skole og Vestli skole. De har stått frem i Aftenposten tidligere i år og skrytt av hvordan de lykkes med undervisningen. Men vi er mange som kjenner til disse skolene, og vi vet at bildet som skapes utad er i overkant blankpolert. Folk er redde for løfte fram det de vet i offentligheten. Det bryter med den offisielle sannheten som råder i Oslo.

Sett i lys av hva myndighetene i kraft av Kunnskapsdepartementet støtter opp om når det gjelder flerspråklig miljø i barnehagene og hva våre politiske ledere uttalte på integrasjonsmøtet forrige uke på Rommen skole, så virker det rart at en Arbeiderpartipolitiker og multikulturalist kan uttale seg om skoleelever på denne måten.
Myndighetene vektlegger hvordan alle barn profitterer på det flerspråklige miljøet i barnehagene . Gjelder ikke dette mantraet når barna kommer i skolepliktig alder? Vi hørte også på Rommen skole at Jonas Gahr Støre, som er leder i integreringsutvalget til Arbeiderpartiet, uttale seg om hvor rikt og flott miljøet er for barna som går på de multikulturelle skolene i Groruddalen. Integrasjonsminister Audun Lysbakken og byrådsleder Stian Berger Røsland var enige i dette. Der ble det tydeliggjort at minoritetselever ikke er et problem. Snarere en ressurs for alle. Det rare er at etnisk-norske flytter ut av dette multikulturelle paradiset til fordel for mer monokulturelle miljøer.
Hva ser Mahmood som ikke Lysbakken, Støre og Berger Røsland ser eller nekter å se?
Når problemet er at etnisk-norske forlater skoler med mange minoriteter, er da svaret å spre minoritetene til mer etnisk- norske skoler?
Er det ikke en fare for at man starter samme prosessen som den vi ser i Groruddalen på vestkanten også?
En effektiv måte å tømme Oslo for etnisk-norske barnefamilier…..

Der multikulturen får fotfeste forsvinner de etnisk-norske. Dette ser alle og forslaget til Mahmood får neppe gjennomslag. Eliten bor på vestkanten og utsetter seg neppe for det prosjektet folket på østkanten har blitt utsatt for….

Mahmood ser et reelt problem. Løsningen hans er ikke bra. Finnes det i det hele tatt en bra løsning på det uføret vi er havnet i?