Det er gått noen dager siden Lysbakkens møte i Groruddalen. Og det er bare å slå fast at initiativet til vår integrerings-, likestillings og inkluderingsminister var bra. Med seg i panelet hadde han Jonas Gahr Støre (Leder i Ap’s integreringsutvalg), Stian Berger Røsland (Byrådsleder) og Malaka Izzat (fagleder i Ellingsrud barnehageenhet).
Politikerne var kommet for å lytte til folket. Noe som også var svært positivt, men allerede under innledningene var det noe som skurret i mine ører. Det ble mye prating. Var denne gjengen her for å høre på folket eller promotere egen politikk?

Positivt var det at forskjellige meninger kom fram. Noen var svært positive til det multikulturelle miljøet rundt om i Groruddalen. Andre var, i likhet med meg selv, mer kritiske. Begge parter fikk uttale seg uten at det ble tilløp til piping eller buing.

Det som er bekymringsverdig er at selvom en betydelig andel av de som får taletid forteller ting som er urovekkende, så fortsetter politikerne å prate om alle fordelene ved det multikulturelle samfunnets fortrinn. Det urovekkende som kommer fram er ingen nyheter, ihvertfall ikke for oss som bor i Groruddalen og som forhører oss om hvordan tilstanden er i forskjellige miljøer. Det kom fram historier om skoler hvor grupper av elever ikke godtar ateister og homofile. Vi hørte om jenter som ikke får leke sammen fordi det er foreldre som ikke vil at deres barn skal leke med norske barn. Det ble fortalt at nordmenn er så utydelige i sitt kulturelle uttrykk at vi blir usynlige i møtet med sterke fremmede kulturer og at det er trist når våre barn ikke har noen å leke blånisse med.

Det kom fram solskinnshistorier fra Groruddalen og hvor flott det er enkelte steder med multikulturelt fredelig samspill. Allikevel mener jeg at politikerne burde ha uttrykt en stor bekymring over at representanter for deres eget folk kommer med historier om at det er vanskelig å være norsk i et multikulturelt samfunn. Men den gang ei, de kjører på med det multikulturelle samfunnets fortreffeligheter og hvordan barna vil profitere på dette miljøet.
Hvorfor flytter ikke Jonas Gahr Støre til en bolig som grenser til Rommen skole? Hvorfor vil han utsette sine egne barn for det ensartede norske miljøet vest i byen? Har han ikke større ambisjoner for egne barn enn at han lar de gå glipp av det fantastiske multikulturelle Groruddalen? Det var en snodig opplevelse å høre våre ledere prate om multikultur.

Av innlegg fra salen toppet det seg da en fra Somalia uttalte at mange innvandrere er godt integrert, men at det er uheldig at når skoler ender opp med nesten 100% barn med innvandrerbakgrunn, og runder av med:

«Kanskje det er nordmenn som ikke er integrert?»

Det er toppen av frekkhet å komme med en slik uttalelse. Jeg har bodd 34 år i Groruddalen og får nå servert uttalelser om at det er nordmenn som ikke er integrert. Og på toppen av det hele kommer uttalelsen fra en mann som tilhører de folkene som har tatt over store deler av mitt hjemsted. Lysbakken ønsker at nordmenn skal bli boende i Groruddalen, men når kravene er at vi skal integreres så blir det hele absurd. Våre ledere representert ved Lysbakken, Gahr Støre og Berger Røsland sier at integreringen er både nordmenns og fremmedkulturelles ansvar. Og på toppen av det hele er det en av innvandrerne som stiller spørsmål om vi norske er integrert. Jeg har min kultur. Jeg er oppvokst i min egen kultur. I Norge. Jeg vil ikke og ønsker ingen integrering i multikultur.
At norsk kultur alltid har endret seg er noe jeg er inneforstått med, men den endringen bør komme ut i fra nordmenns ønsker og påvirkning av impulser fra hvor det måtte være. Men at vi skal endre oss av hensyn til nye landsmenn fremstår som helt absurd.

Samme dag som Lysbakkens integrasjonsmøte skrev Aften en artikkel: Mangfoldet i Oslo-skolen en styrke.
Her trekkes Gamlebyen skole frem som et kroneksempel. De har gode resultater å vise til og minoritetsandelen er på vei ned. Kanskje svaret ligger i at det bygges dyre boliger i området og de siste fremmedkulturelle flytter seg ut av disse områdene og opp i Groruddalen?

Det skrives også at:

«Minoritetselever født i Norge har har større sannsynlighet for å fullføre videregående skole enn majoritetselever, og 5 av 24 grunnskoler med to-tredjedels andel minoritetselever hadde i 2008 bedre resultater enn både lands- og Oslo-gjennomsnittet på nasjonale prøver.»

Jeg vet at samme avis skrev tirsdag 18. mai 2010.:

Under kartleggingsprøven for niende trinn som ble gjennomført i høst, kom det frem at hele 42,3 prosent av elevene i Osloskolen leser så dårlig at de er på eller under såkalt kritisk grense. Det er en forverring fra 2008 hvor dette kun gjaldt 33,9 prosent av elevene. Ved enkelte skoler leser syv av ti for dårlig.

Document skrev at :

Journalist Ingvild Sahl har en statistikk over skolene som er på eller under kritisk grense. Den hadde fortjent en nærmere kommentar. På Rommen er 78 prosent under eller på kritisk grense. På Linderud 59,7 prosent, og på Jordal 67,3.

Denne artikkelen finnes ikke på nett. Den er ikke kommentert senere.
Med tanke på samtaler jeg har hatt med lærere i Groruddalen,samtaler som ikke vitner om noen suksess i klasserommets, lærere som anbefaler meg å ta med familien å flytte ut av Groruddalen pga skolesituasjonen, så mener jeg at det er noe som ikke stemmer. Det holder å ta en tur ut i gaten å høre barna leke. Det språkmiljøet som synligjøres der vitner ikke om at barna har et språk som letter innlæringen av fag.

Men jeg tar høyde for at jeg både hamstrer i misnøye og tar styggelig feil. Magefølelsen forteller meg jeg er inne på noe riktig.

Avslutningsvis legger jeg ved følgende sitat:

Det er ikke blindhet, heller ikke uvitenhet som forderver mennesker og stater. De er ikke lenge uvitende om hvor veien man har slått inn på fører hen. Men det finnes en drift i dem, en drift begunstiget av naturen og forsterket av vanen, som de ikke kan motstå, som driver dem stadig videre så lenge det er en rest av kraft igjen i dem. Guddommelig er den som seirer over seg selv. De fleste ser en ruin foran seg; men de gå inn i den.
Leopold Ranke