Nylig kunne vi lese om Hadia Tajiks bekymring for et økende antall kristne skoler. Det er ikke kun kristne skoler hun er bekymret for. Bekymringen gjelder skoler som er ensrettet med tanke på barnas bakgrunn. Selv har jeg flyttet ut av Groruddalen til landsbygda. Ungene mine går nå både på skole og i barnehage med barn av den norske middelklassen. Ganske nær stereotypen av nordmenn, vil jeg tro, med det mangfoldet det allikevel representerer. En og annen fremmedkulturell er tilstedeværende. De fremmedkulturelle foreldrene er en del av nettverket og glir fint inn i miljøet. Kanskje fordi de ikke er muslimer med særkrav?

Hadia Tajik:

«Elever som går på skoler som er mer ensrettet med tanke på hvilke bakgrunner elevene har, risikerer å ha svakere forutsetninger for å navigere i et sammensatt, moderne og mangfoldig Norge – og det bekymrer meg,»

Noen hyllest eller rosende omtale over miljøer som bevares som norske hører vi aldri. Det er en uting i Det nye Norge. Det er multikulturelt mangfold som løftes frem. Internasjonale miljøer er populært å snakke om. Jo færre nordmenn, jo bedre, ser ut til å  være lykken for mange av dagen politikere.

Ammerud skole i Groruddalen har akkurat fått ny rektor. Gjett om det er kult med fremmedkulturell rektor på en svært multikulturell skole?

Hva var det vi aldri forstod vi som flyttet fra Groruddalen?

Kiet Minh Dang hadde ikke tenkt tanken på å bli rektor – nå har han flere år fremfor seg som Ammerud skoles sjef.

—–

Ammerud skole er en stor flerkulturell skole. Det språklige og kulturelle mangfoldet er en berikelse for fellesskapet på skolen. Det at elevgruppen er mangfoldig innebærer også at personalet på skolen må forholde seg til mangfold og kompleksitet som en del av skolens hverdag. Elevene har forskjellige ønsker, behov og forutsetninger. Jeg er faktisk vant til en enda større andel av elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Flere av elevene her er flinke i norsk når de begynner på skolen. Det er en fordel.

I bygda der jeg bor prater alle flytende norsk lenge før skolestart. Hadia Tajik og likesinnede ser ut til å være bekymret over disse norske miljøene. De er for ensrettet. Kanskje politikerne frykter for at alt for mange vokser opp i homogene samfunn, slik at de har en erfaringsbakgrunn som tilsier at de aldri vil bli gode multikulturelle borgere. De har jo faktisk en personlig erfaring som de kan veie opp mot det multikulturelle samfunnet de uansett vil møte senere i livet.

Document

Akers Avis Groruddalen skriver om Ammerud skoles nye rektor fredag 28. august i papirutgaven. Artikkelen kan dukke opp her groruddalen.no