Hvordan skal man kunne få ressurssterke barnefamilier i Groruddalen til å bli boende?

Tallene er klare, og de viser at ressursterke familier, ikke minst norske barnefamilier forlater den multikulturelle dalen. Hva har de å tape på å flytte fra et område med store problemer ved flere skoler, ikke minst på grunn av svake språkferdigheter? Mye tyder på at mange norske barnefamilier ser positivt på å få barna vekk fra disse skolene. Hvorfor skulle de ellers flytte ut av området i et slikt omfang at norske barn ved enkelte skoler i praksis er fraværende?

Nå er det gitt klarsignal til å starte en kristen privat skole i Groruddalen. Igjen blir det slått fast at den idylliske multikulturen ikke fungerer helt etter planen.

Styreleder og initiativtager Arild Langtind har tidligere uttalt til Aftenposten at han tror foreldre, ofte med rette, er bekymret for opphopning av elever med svake norskferdigheter, noe som stjeler mye tid fra lærerne og skaper et svakere læringsmiljø enn ambisiøse foreldre ønsker for sine barn.

Han ønsker å skape et attraktivt alternativ for å bidra til at familier som tenker på å flytte blir boende.

Arild Langetind uttaler at han synes mangfold er bra, skolen burde være for alle, men med dagens kriterier for privatskoler vil det bli en skole for de ressursterke.

Dagens stalltips: Skolens kommende brukere synes at grensen for mangfold er overskredet i Groruddalen.

– Personlig er jeg sterk tilhenger av mangfold og tror den offentlige skolen har godt av konkurranse. Den har én felles eier, ett mål og kan fort bli ensrettet. I tillegg tror jeg ikke den offentlige skolen evner å gjøre seg attraktiv nok for enkelte familier, elevene kommer uansett. Vi må levere et bedre produkt for at familier aktivt skal velge oss. Dessuten ønsker vi en skole med utgangspunkt i den kristne formålsparagrafen.

Han ønsker at skolen skal bli et tilbud for alle, men ser at den vil kunne bli en skole for de ressurssterke.

– Med dagens støtteordninger for private skoler vil det bli en skole for familier som har råd til det, dessverre.

Foreldregruppen tok tidlig kontakt med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Skolen er i dag heleid av organisasjonen. NLM eier eller er medeier i totalt 30 skoler i dag.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Vi-ser-at-ressurssterke-familier-busser-ungene-ut-av-Groruddalen-7501475.html