Kommentar

Berikelse er et ganske vanlig ord å høre når det handler om innvandring. Flerspråklighet er et annet uttrykk som er mye brukt for å forklare hva Norge har å tjene på en stor innvandring. En artikkel i Akers Avis viser at sannheten ikke er så enkel, og at det finnes alvorlige bekymringer for hvordan det skal gå med Groruddalen, Norges mest multikulturelle område. Det handler om Linderud.

De gamle forsvinner fra Linderud og tallrike barnefamilier flytter inn. Det ses også med bekymring på andelen utleieleiligheter i området. Nå settes alle kluter til for å lage et mer attraktivt boligområde for fremtiden.

– Vi håper det skal komme fram mange gode ideer til hva vi kan gjøre på Linderud, Brobekk og Vollebekk, sier Kari-Anne Mathisen, bydelsdirektør i Bjerke bydel.

Interessen for det nye områdeløftet på Linderud, Brobekk og Vollebekk er stor. På oppstartsseminaret på Hotell 33 møtte det opp 74 ivrige og engasjerte deltakere fra skolene, foreninger, idrettslag, bydelen og kommunen.

I papirutgaven av Akers Avis kan man lese at: Områdeløft er lokal samfunnsutvikling i områder med særlige levekårsutfordringer.

Det er interessant å se at folk med bakgrunn fra Sri Lanka, som ofte blir oppfattet som svært integrerbare og tildels ressursterke, flytter ut og blir erstattet med irakere og somaliere.

«Blant innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i delbydel Linderud har majoriteten bakgrunn fra Asia. I den senere tiden har det vært en relativ forskyvning i det irakere og somaliere har økt sin andel, mens beboere fra Sri Lanka har fått redusert sin betydning,» skriver forskerne.

Det  prates nå om å bygge flere større boliger for å gjøre det interessant å bosette seg i området for ressursterke familier. Til tross for at det vrimlet av norske barn der for et par ti-år siden, så mener man nå at området ikke er tilrettelagt for familier og barn. I dag vrimler det også av barn, men svært mange er såkalt ressurssvake. Uansett boliger som nå bygges der, hvilke ressursterke familier, uansett bakgrunn, ønsker å sende sine barn til skoler hvor det er store grupper av ressursvake irakere og somaliere, og norske barn er minoritet? Jeg bare spør.

Forskerne løfter fram flere utfordringer for området. Noen av disse er:

• Mange av de som opprinnelig har bodd i området er gamle og kommer til å forsvinne innen en overskuelig fremtid. Det ligger noen utfordringer knyttet til hvem som flytter inn når disse flytter ut.

• I et område med mange små leiligheter vil det være færre som blir boende gjennom flere livsfaser. Det kan bli de mest ressurssvake som blir igjen, for de ikke har råd til å flytte.

• Stor vekst i antall barn og liten kapasitet i skole og barnehage medfører at ressurssterke familier ikke flytter til området.

• Området er ikke tilrettelagt for familier med barn.

Det er nok en gang påfallende hvordan det berikede Nye Norge stadig trenger omfattende økonomisk satsing for å kunne stå på egne ben, hvis det i det hele tatt er mulig.

Viktige temaer for det videre arbeidet med områdeløftet på Linderud – Vollebekk – Brobekk vil være stedsutvikling, opprustning av uteområder, etablering av nye møteplasser, oppvekstmiljø og bomiljø. Det skal nå lages en handlingsplan for områdeløftet.

– Vi har med oss mange erfaringer fra områdeløftet på Veitvet og Sletteløkka. Det gjør at vi kanskje kan komme i gang litt raskere her, sier rektor Mathisen.

 

 http://www.groruddalen.no/generasjonsskifte-paa-linderud.4978315-77747.html