Nytt

Takket være Flettfrid Andresen har de fleste nordmenn en formening om Singsaker som en av Trondheims finere villastrøk. Bydelen Saupstad derimot på den andre siden av byen og noen kilometer lenger unna sentrum, er nok ikke like kjent for den jevne nordmann.  Og slett ikke er Saupstad kjent for fine villaer og dertil egnede hager. I den grad Saupstad er kjent så er det for femti år gamle boligblokker, et flerkulturelt og fargerikt fellesskap, samt nye utgiftsposter på de kommunale budsjetter.

Trondheim bystyre vedtok 25. mai et områdeløft for bydelen Saupstad-Kolstad. Bydelen tildeles 7,25 millioner bare til oppstart av et områdeløft. Hva selve områdeløftet vil koste, kan man vel bare tenke seg til. Bevilgningen er tenkt å gjøre bydelen mer attraktiv. Pengene må bevilges til tross for at bydelen har mange naturlige fortrinn som nærhet til skoler, eget servicesenter, store grøntarealer og nærhet til marka.

Byavisa (Trondheims gratisavis) nr 24, 18. juni, 2013 har en feel-good-for Saupstad-reportasje med tittelen: «Saupstad skal bli nye Singsaker». Her uttaler rektor ved Saupstad skole Inger Sagen Hasselø at områdeløftet skal føre til at folk får like mye lyst til å flytte til Saupstad som til Singsaker. Sagen Hasselø opplyser om Saupstad skoles mangfold der 18 ulike nasjoner er representert. Rektoren mener, alt i følge Byavisa, at alle samfunnsaktører har et ansvar for å få til et statusløft for bydelen. Alle samfunnsaktører, altså. Dessuten vil Hasselø ha flere boliger å tilby når familien vokser ut av blokkleiligheten. Hasselø bor ikke selv i området, må vite, men sier:

-Jeg har fått et hjerte for bydelen.

For anledningen og i disse valgkamptider avlegger også Aps partisekretær Raymond Johansen Saupstad et besøk. Han mener områder med en mangfoldig befolkningssammensetning, må prioriteres høyt (les: overføres offentlige midler til). Dette for å veie opp for utfordringer en slik befolkningssammensetning byr på. Eller eventuelle utfordringer – som Raymond Johansen sier. At det bevilges millioner, tyder forøvrig på at utfordringene allerede er observert i AP-leiren.

Raymond Johansen kommer dessuten med en svært interessant betraktning, og en godbit for innbyggerne på Saupstad og ellers alle som bor i innvandrertette drabantbyer.

-Å bo i drabantbyene skal være attraktivt. Å bruke penger for å få det til, er utgift til inntekts ervervelse.

Jøss, dette må bety at utgifter til husbygging på Saupstad, kan trekkes fra på skatten. Skal dette være Aps bidrag i skattedebatten? At utgifter til villabygging i innvandrertette bydeler skal være fradragsberettiget? Du skal se dette ender med at fellesskapet betaler eneboligene til saupstadbeboerne, og da kan Saupstad fort bli nye Singsaker, men bare tilsynelatende – for dette handler ikke først og fremst om penger og villabebyggelse. Det handler om «Folk i husan»

 

http://byavisa.no/2013/06/19/saupstad-skal-bli-nye-singsaker/