Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen går til valg på å innføre eiendomsskatt i Oslo. Det har i flere år blitt poengtert at innvandring er lønnsomt. Den store innvandringsdrevne befolkningsveksten i Oslo klarer ikke å finansiere seg selv. Pengene må hentes inn fra de som allerede bor i Oslo.

– Oslo trenger et taktskifte, fordi vi må forme en offensiv politikk for å håndtere veksten. På to år vokser Oslo like mye som det er innbyggere i Molde, rundt 22.000, sier Johansen.

—-

– Ja, vi vil innføre en moderat eiendomsskatt som vil gi noe mer skatt for rundt 25 prosent av boligene, men med et bunnfradrag på fire millioner kroner.

– Er det smart å gå til valg med løfte om økt skatt?

– Ja, jeg synes det er ærlig å si og jeg tror folk vil skjønne hvorfor vi gjør det.

– Hvorfor tar dere sjansen?

– Fordi veksten gjør at vi trenger penger til to sentrale formål: Barnehager og eldresatsing. I dag har Oslo lavest barnehagedekning blant alle de store byene, helt nede i 85 prosent. Vi skal sørge for full barnehagedekning, sier Johansen.

—-

– Hvor mye får dere inn i eiendomsskatt?

– Det ligger an til rundt 300 millioner kroner i året fra boliger og opp mot en milliard på næringseiendom i året. Med ikrafttredelse i 2016 vil det gi rundt tre milliarder kroner, sier Johansen.

Befolkningen i Oslo øker kraftig. Samtidig skal bilene parkeres. Kollektivtransport, sykling og gåing er det som skal prioriteres. Utfordringene rundt kollektivtransport i Oslo har så langt vært tilsynelatende uløselige. Nå skal det rettes på. Kollektivtransporten skal nå få en så høy standard at den blir den naturlige måten å forflytte seg på. Den er sterk i troen som tror at dette skal endre seg nå.

– Med en så stor vekst trengs det store grep, som det sittende byrådet i Oslo ikke evner. De er slitne og tomme for ideer, sier Johansen.

– Hva vil du gjøre?

– Vi må skape helt nye bydeler nær kollektivknutepunktene, slik at folk lar bilen stå. All trafikkvekst må tas gjennom kollektivtrafikken, sykkel og gangfelt. Dette er en kraftsatsing som markedet ikke greier, men som må drives politisk.

Vi kommer ikke utenom ordet globalt. Hvis noe skjer globalt så må tydeligvis Norge innlemmes. Det å bremse eller stoppe innvandringen er ikke noe tema. Den ser ut til å være den globale velsignelsen.

– Vi skal ikke bare prioritere store boliger, men et mangfold av boliger i alle størrelser, som gjør at også unge kan komme inn i boligmarkedet. Vi vil sette oss ned med entreprenørene og planleggerne for å legge en plan for å bygge opp nye boliger i nye bydeler langs kollektivnettet, sier Johansen.

– Et mulig område som skal bygges ut er Gjersrud/Stensrud. Her vil det kunne bo så mange som 60.000 mennesker dersom vi får et godt kollektivtilbud på plass, sier Johansen.

– Dette er et globalt fenomen, hvor byene vokser. Det gjelder også de andre storbyene i Norge; Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger, sier Støre.

Økt befolkning og økt satsing på å gjøre Oslo til Europas klimaby.

– Vi ønsker å utvikle Oslo til Europas klimaby. Ser vi rundt oss, skjønner vi at politikerne kan utgjøre en stor forskjell. Atalanta er en bilby som har ti ganger høyere utslipp pr. innbygger enn Barcelona, hvor de har satset på kollektive løsninger.

– Dere vil ha en by uten biler?

– Det vil fortsatt være biler, men vi ønsker å bygge en fremtidsby hvor det skal være så enkelt å bruke kollektivtrafikk, sykkel eller gangfelt, at folk vil velge å bruke det i stedet for bilen.

Hvordan man skal få en stor mengde mennesker med svært forskjellige kulturbakgrunner til å leve i harmoni nevnes ikke.

Det gjenstår nok en gang å ønske Oslo lykke til.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/ap-vil-oeke-skatten-med-3-milliarder/a/23404264/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂