Nytt

Oslo Arbeiderparti med Raymond Johansen i spissen ønsker å innføre eiendomsskatt for å ha mer penger å rutte med når byen vokser. Raymond Johansen uttaler at byen skal vokse med 200 000 personer. Med andre ord ser det ut til at den innvandringsdrevne befolkningsveksten er helt naturlig, og den lar seg ikke stoppe.

I Arbeiderpartiet ser det ut til at det er en god sosial politikk å skattlegge folks boliger for å gjøre nordmenn i Oslo til minoritet. Kun 25 prosent kommer til å betale eiendomsskatt i følge Raymond Johansen. Det er lett å anta at disse i hovedsak er nordmenn som eier store boliger.

I sin tale til Oslo Arbeiderparti trakk Raymond Johansen fram noen saker som han lover å prioritere dersom Ap vinner makta i Oslo. Kollektivtrafikken skal bygges ut og rustes opp, ungdom skal sikres utdanning og jobb og byen skal stå klar til å ta imot befolkningsveksten på en klimavennlig måte. Det mest omstridte punktet i programmet er at Ap i Oslo går til valg på å innføre eiendomsskatt med et innslagspunkt på fire millioner kroner.

– Tre av fire slipper eiendomsskatt og de aller fleste som rammes, slipper billig unna, sier Johansen.

– Hvorfor er det nødvendig med eiendomsskatt?

– Oslo skal vokse med 200.000 innbyggere og vi er den eneste storbyen i landet uten eiendomsskatt. Vi kan ikke gå til staten og kreve 70 prosent finansiering av store kollektivprosjekter uten av vi selv utnytter inntektspotensialet vårt, svarer han.

Markedet må ikke styre byens utvikling, men innvandringen skal.

Må samle troppene
Pengene fra eiendomsskatt skal øremerkes to barnehageopptak i året, samt en generell satsing på barnehager og eldreomsorg, ifølge Johansen.

– Hvordan skal dere vinne mot Fabian Stang og Høyre?

– Vi skal snakke om hva vi vil med byen, gjennomføringskraft og at vi er klare for veksten. Vi kan ikke la markedet styre utviklingen i byen vår, sier Johansen.

http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13720