Mens samfunnsplanleggere er betenkt over Oslos eksplosive vekst, er Raymond Johansen stolt over den.

Johansen varslet fredag formiddag at han går av som partisekretær og stiller kandidat til byrådsleder ved kommunevalget i 2015, hvis lokalavdelingen vil ha ham.

Veksten i Oslo har i flere år vært et fortiet tema. Infrastruktur og skoler har fra tid til annen vært tema i Aftenposten, men den demografiske forandringen og hva dette vil bety for budsjett, helsevesen, skole osv, er knapt nevnt.

Etter at han ble ny partileder har Jonas Gahr Støre løftet frem, som det heter, at Oslo vil vokse med 200.000 mennesker de neste årene. Også de andre byene vil vokse tilsvarende. Han har utropt denne oppgaven til en av landets største «utfordringer».

Raymond Johansen går et skritt lenger: Han er stolt over at byen «sprenges». Var det et klokt utspill?

Jeg er stolt over at Oslo vokser raskere enn noen andre byer i Europa. Jeg er stolt over at stadig flere velger å leve sine liv her. Den utviklingen vil jeg være med på å planlegge for.

Johansen maner frem en visjon om et urbant, miljøvennlig Oslo. En politiker må kunne selge sitt budskap. Er dette et budskap som folk vil kjøpe? Det lyder litt for platt. Hvor skal boligene komme fra? Gjeldsbyrden er allerede betydelig. Det samme er integrasjonsproblemene. Johansen snakker som om de kan trylles vekk. Hans beskrivelse minner om arkitektenes flotte tegninger av fremtidige byer. De er fine på papiret. Virkeligheten er noe annet.

Hvis Johansen fremdeles var en Oslo-gutt ville han sett det.

Johansen er den andre i toppen som slutter på kort tid. Først kom Helga Pedersen som sa hun ikke tok gjenvalg som nestleder. Hun ville tilbringe mer tid med familien. Johansen trekker seg som partisekretær.

Ingen medier trekker det som er en nærliggende antakelse: De har ikke gått frivillig. Det er den nye lederen som vil ha frihet til å sette sammen sitt eget team. Et vinnerteam. Han anser hverken Johansen eller Pedersen for dyktige nok. Slik kan man også se det. Slik er politikken. Det at mediene ikke vil tenke så «stygt» om Gahr Støre, sier mye om hvor partiske de er blitt.

Vi hadde tidligere partiaviser. De visste alle hvor man hadde. Nå har vi medier som fungerer som spindoktorer og pr-byråer for Arbeiderpartiet, og under Jonas Gahr Støre heves påvirkningen til et nytt nivå. First House blir bare barnemat.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/naa-ap-raymond-blir-oslo-kandidat/a/23289170/