Innenriks

De nye byrådspartiene i Oslo innfører eiendomsskatt som i hovedsak rammer vestkanten. Samtidig utvider de tilbudet om gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS), som tilsvarer skolefritidsordning i resten av landet.

På Oslos vestkant er det stor oppslutning om AKS, mens det på innvandrertette østkanten er deltagelsen lav. Derfor ønsker byrådspartiene å tilby gratis kjernetid.

Nordmenn skattlegges for å finansiere fritiden til våre nye landsmenns barn.

Mens skatten rammer om lag 3 prosent av boligene i Alna bydel og om lag 4 prosent av boligene i Gamle Oslo bydel, gjelder det ca. 60 prosent av boligene i Vestre Aker bydel og 53 prosent av boligene i Ullern bydel.

Hvis byrådet deretter bruke penger på gratis AKS i områdene i Oslo hvor flest har dårlig råd, som er de samme områdene hvor færrest vil måtte betale eiendomsskatt, får byrådets prioriteringer en tydelig omfordelende profil.

Områdene som kan få gratis AKS er forøvrig også områdene hvor de nye byrådspartiene og Rødt har størst oppslutning.

Osloby