Nytt

Det er Dagbladet som melder dette. Eller de melder egentlig ikke den store nyheten, de bare videreformidler noen sensasjonelle tall de har fått fra byrådet i Oslo, uten å stille et eneste kontrollspørsmål. Intet nytt under solen der, altså. Saken dreier seg om at byrådet, ved den moralsk overlegne Geir Lippestad, har bestemt at de 850 asylsøkerne som Oslo skal bosette i 2017, skal bo på den såkalte vestkanten.

Jeg sier «den såkalte vestkanten» fordi Nordstrand rent geografisk ligger øst i byen, men området passer ikke inn i den vedtatte elendighetsbeskrivelsen av Oslo øst og omdefineres derfor til «vestkant på østkanten».  Lippestad er strålende fornøyd med den kloke beslutningen byrådet har tatt. Nå kan vestkanten endelig, i langt større grad enn tidligere, ta del i det berikende mangfoldet resten av byen storkoser seg med.

«Ett argument for eventuelt å benytte dette kriteriet er at det på sikt kan bidra til en bedre fordeling av byens etniske og kulturelle mangfold. Et annet argument er at nyankomne i større grad vil bli eksponert for norsk språk og kultur».

Rent umiddelbart kan dette se ut som et godt argument, men hva er det som står mellom linjene? Man ønsker en «bedre fordeling» – ergo er ikke dagens fordeling bra. Det bor rett og slett for mange utlendinger og innvandrere i noen av bydelene, for eksempel i Groruddalen og i Søndre Nordstrand, eller Holmlia, for dem som ikke er godt kjent med bydelsgrensene i Oslo. De som flytter dit, «eksponeres» åpenbart ikke i tilstrekkelig grad for norsk språk og kultur.

– Der hvor det er få flyktninger fra før, møter man mennesker som over tid har bodd i Norge. Da er det lettere å lære seg norsk, og å få venner som snakker norsk blant barna, lære seg om norske regler og måter å leve på blant mennesker som har bodd i landet vårt en tid.

Dette er selvfølgelig helt riktig, men hvorfor skal flyktninger få en helt annen mulighet enn alle andre til å bosette seg i de fem bydelene i Oslo hvor boligprisene er så høye at «vanlige folk» ikke har økonomi til å flytte dit? Dette er også de fem bydelene i Oslo hvor Arbeiderpartiet står svakest. Kommunen tar imot flyktninger, men bosetter dem ikke der byrådspartiene har hovedtyngden av sine egne velgere. Der hvor det er «mer enn nok» utlendinger fra før. Det er strategisk smart. Dette er de samme fem bydelene som rammes hardest av eiendomsskatten som nå er innført i hovedstaden. Jeg tror det kommer til å funke bra for flyktningene, som neppe skjønner at de har vunnet i Lotto, ikke bare én, men to ganger. Først ved å få innvilget opphold i Norge, deretter ved å bli bosatt i noen av de mest velstående og ressurssterke områdene i Norge, hvor medianboligen omsatt nå koster 6,5 millioner kroner! Det er bare å ønske alle flyktninger velkommen til «solsiden».

Det mest sensasjonelle i saken, og det som danner grunnlag for overskriften i mitt lille hjertesukk, er statistikken som ligger grunn for fordelingen av flyktningene. I byrådssaken står det at bydelene Bjerke, Grorud, Søndre Nordstrand, Alna og Stovner har mellom 30,7 og 34,5 prosent innvandrere. Dagbladet skriver at tallene er innhentet av kommunen fra SSB og at andelen innvandrere inkluderer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. At bare tre av ti i Groruddalen er for innvandrere å regne, tror jeg kommer som en stor overraskelse på dem som bor der. Og hvis bare tre av ti er innvandrere, kan det umulig være et stort problem for nye flyktninger å bli bosatt der hvor sju av ti snakker godt norsk? Her er det noe muffens.

Dessuten viser Oslo kommunes egne tall noe helt annet enn tallene til SSB. I Stovner bydel har 45 % av befolkningen norsk bakgrunn, ifølge Oslo kommunes statistikkbank («norsk» består av personer der minst én av foreldrene er født i Norge). Det betyr at de resterende 55 % (minst) er innvandrere. SSB sier at det er 34,5 % innvandrere i Stovner bydel. Differansen er på 20,5 prosentpoeng!

Den siste statistikken fra SSB viser et innvandrerflertall i tre av Oslos bydeler, noe til og med Dagbladet har meldt tidligere. Hvilken beregningsmodell byrådet har lagt til grunn, er for meg en gåte. Jeg foreslår at Lippestad låner Raymobilen opp til Stovner en dag og med selvsyn ser om statistikken hans holder vann.