I Oslo er det stor forskjell på hvor stor andel av befolkningen som har innvandrerbakgrunn, og ikke minst, hvilke deler av verden de kommer fra. Bydelene med stor andel innvandrere er preget av en stor andel «ikke-vestlige» innvandrere.
Det gjelder særlig bydelene i Groruddalen. Bydel Stovner har ca 48 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn, nesten alle med «ikke-vestlig» bakgrunn. Bydel Alna har også ca 48 prosent med innvandrerbakgrunn, men ørlite lavere andel «ikke-vestlige» med sine 88,7 prosent.

90 prosent av innvandrerne på Stovner er «ikke-vestlige». På Frogner er de med bakgrunn fra Europa og USA i flertall.

Det er store forskjeller i Oslo når man ser på hvor personer med innvandrerbakgrunn bor. Men også når man ser på hvor innvandrerne kommer fra, spriker tallene. Bydelene med høyest andel med innvandrerbakgrunn har også flest såkalte «ikke-vestlige» innvandrere.

SSB-forsker og demograf Svein Blom forteller hvordan nye innvandrere søker sammen for å føle seg trygge.

Ifølge Blom er det lett for at innvandrere gjerne søker sammen med folk fra hjemlandet. Som ny innvandrer ønsker man ikke å skille seg ut, og det kan føles tryggere å være blant andre med samme bakgrunn.

Det er åpenbart at en etnisk segregering er i gang i Oslo. Etnisiteter er overrepresentert ved enkelte områder. Søndre-Nordstrand blir trukket frem som en godt blandet bydel, men Bjørndal, som blir nevnt som et sted pakistanere bor, ligger i Søndre-Nordstrand

– Ser man mennesker fra samme land samle seg i enkelte delbydeler?

- Det er ingen helt rendyrkede områder, men vi ser overrepresentasjon av grupper enkelte steder. Somalierne har fortsatt sitt tyngdepunkt i indre øst, mens srilankere og vietnamesere har tyngdepunktet lenger ut i ytre by, i enklaver i Groruddalen.

Det samme gjelder pakistanere, ifølge Blom, og peker på Furuset, Lindeberg, Trosterud, Bjørndal og Bjørnerud som delbydeler hvor pakistanerne er godt representert. Folk fra Sri Lanka bor gjerne på Veitvet, Ammerud og Furuset.

- Søndre Nordstrand er ganske godt blandet, det er mitt inntrykk.

Nordmenn minker i antall bydelene i ytre øst, altså Groruddalen. Svein Blom antar at flytting er en viktig komponent. Inntrykket til flere som bor i disse områdene er at nordmenn med små barn forlater området. Med skoler som Gran (Furuset) og  Rommen (Vestli), begge med rundt 95 prosent minoritetsspråklige med en overvekt av «ikke-vestlige» elever, så appellerer nok disse skolene til de færreste nordmenn med barn. Groruddalen skal være Norges fremtid sies det. Hvorfor ønsker ikke nordmenn med barn å ta del i fremtiden?

- Vi ser en nedgang i folk uten innvandrerbakgrunn fra det ene året til det andre i flere av bydelene i ytre øst, og flytting er nok en viktig komponent. I prinsippet er det både større utflytting enn innflytting og flere dødsfall enn fødsler som kan produsere slike resultater. Jeg har dessverre ikke studert dette i detalj, men når det gjelder bydelene i Groruddalen, er det mest sannsynlig at det først og fremst skyldes flytting. Motivene bak flyttingene kan imidlertid variere.

FAKTA:

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Søndre Nordstrands innvandrerandel var 49,2 prosent 1. januar.

Både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er med i statistikken.

Ifølge SSB vil bydelen passere 50 prosent etter sommeren.

Nordstrand har lavest innvandrer-andel med 14,6 prosent.

Oslos innvandrerandel er 29,6 prosent.

 

Det er ingen rendyrkede områder, men vi ser overrepresentasjon av grupper enkelte steder, sier SSB-forsker Svein Blom.

Somalierne har sitt tyngdepunkt i indre øst.

Srilankere bor gjerne på Veitvet, Ammerud og Furuset.

Pakistanere er godt representert på Furuset, Lindeberg, Trosterud, Bjørndal og Bjørnerud.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Ikke-vestlig-pa-Vestli-6824696.html

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂