Idag publiserte SSB de siste tallene for innvandring til Norge. Som vanlig fokuseres det på Polen som den desidert største innvandrergruppen. Det produseres mange tall og de fleste blir litt svimle av alle de diffuse definisjonene på hva som er norsk og hva som er innvandrer. Denne gangen skal vi gjøre det enkelt med SSBs egen illustrasjon: 

binary-220060-57790

Det går bratt oppover!

Innvandrere fordeler seg ikke jevnt over vårt langstrakte land. De fleste foretrekker å bo i Oslo. Resultatet er at 32 % av hovedstaden nå består av innvandrere. Disse fordeler seg heller ikke jevnt over og enkelte bydeler har langt høyere andel enn 32 %.

innvandrerbefolkning Oslo

Flere av Oslo bydeler har allerede over 50 prosent innvandrere. Som vi ser av grafen (kilde SSB) gjelder dette bydel Stovner, Alna, Søndre Nordstrand og Sentrum. I bydel Stovner har andelen av innvandrere økt med 20 prosentpoeng på bare ti år.

Basert på økningen i prosentpoeng for hver enkelt bydel de siste ti årene kan vi trekke tallene videre ti år til 2024 og enda ti år til 2034. Dette er forsiktige estimater fordi vi baserer dette på historiske tall uten å ta hensyn til eventuell økning i innvandring til Norge i årene som kommer.

Hvis vi fortsetter i nøyaktig samme takt (uten flere barnefødsler enn dagens) så ser Oslos fremtid slik ut:

innvandring Oslo 2034

Men SSB vil berolige deg, for husk de har alltid et gjennomsnitt å vise til. Med vårt forsiktige estimat vil gjennomsnittet for Oslo være 43,3 % i 2024 og 53,7 % i 2034 og da spiller det ingen rolle at Groruddalen nærmer seg 100 prosent. 

Hvis du vil lage dine egne oversikter kan du gå til SSBs statistikkbank.

SSB

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂