Tilveksten av ikke-vestlige i Norge vil øke til tross for streng asylpolitikk, viser tall fra SSB. Foto: Document

Nesten 15 prosent er innvandrere, framkommer det av SSBs tall som ble lagt fram mandag. Det bor nå nesten 800 000 innvandrere i Norge. Tilveksten av ikke-vestlige vil øke uavhengig av streng innvandringspolitikk.

Ved inngangen til 2020 var det registrert 25 400 flere innvandrere enn året før. De nær 800 000 innvandrerne tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen, melder SSB.

I de ti største innvandrergruppene i Norge skiller muslimske innvandrere seg ut med langt høyere prosentvis andel norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med ikke-muslimske innvandrere. Mens andelen norskfødte med polske foreldre var omtrent 12 prosent, var andelen norskfødte med somaliske foreldre hele 34 prosent.

Norskfødte med innvandrerforeldre talte 188 800 personer ved inngangen til 2020, som er 9 500 flere bosatte enn året før. Denne økningen er omtrent som året før, og denne gruppen utgjør nå 3,5 prosent av totalbefolkningen.

Figuren viser at andelen norskfødte med innvandrerforeldre er langt høyere i den muslimske innvandrerbefolkningen enn i øvrig innvandrerbefolkning. Kilde: SSB.

De høye fødselstallene blant annet blant de somaliske kvinnene står ukommentert i SSB. Det samme gjør familiegjenforeninger. Men begge deler har sterk sammenheng med økning i prosentvis andel av innvandrere og etterkommere av innvandrere. Mens landsgjennomsnittet var 17,3 prosent i 2018, var det 18,2 prosent i 2019, en økning på omtrent ett prosentpoeng på bare ett år. Den naturlig tilveksten er så høy at den samlede tilveksten vil forbli høy, selv med streng innvandringspolitikk.

Figuren viser tilvekst i ikke-vestlig innvandrerbefolkning i Norge i perioden 2001-2020. Kilde: Tabell 07111 i SSBs statistikkbank.

Ser man på SSBs tall for tilvekst i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen er det 3,92 prosents økning i løpet av 2019, mot 3,94 prosent i 2018. Veksten er hurtig til tross for at det er første gang under fire prosent i hele måleperioden. Dersom man anslår 4 prosents årlig vekst, vil det gi en fordobling i antallet ikke-vestlige på 18 år, samtidig som fruktbarheten hos norske kvinner aldri har vært lavere.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.