Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag lagt frem oppdatert statistikk over innvandrerbefolkningen i Norge. I løpet av 2013 økte den med 48.700 personer, for totalt å utgjøre 759.200 personer pr. 1. januar 2014 – det er ca. 15 % av folkemengden i Norge.

SSB opplyser at den største innvandrergruppen er fra Polen.

Dette er tall for samtlige aldersgrupper, både i første og andre generasjon. Hvordan er så utviklingen for andre generasjon?

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 9 000 personer i løpet av 2013, fra 117 100 til 126 100. I denne gruppen var det fortsatt flest som hadde foreldre fra Pakistan, i alt 15 600. Det var 9 800 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 200 som hadde foreldre fra Irak.

Denne gruppen består av svært mange unge. Hele 72 prosent var yngre enn 16 år per 1. januar 2014, og kun 6 prosent var 30 år eller eldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 18 prosent av alle barn født i Norge i 2013.

Andelen nyfødte i Norge som består av andregenerasjonsinnvandrere, nærmer seg altså en femtedel. Det er sannsynligvis en overraskende høy andel for de aller fleste.

Basert på tall fra 2012, har vi tidligere observert at de var omlag en sjettedel. Utviklingen går hurtig.

Av tallene ovenfor er det nokså klart at andelen ikke-vestlige blant disse er høy. Vi vet ikke hvor høy, men statistikk vi tidligere har omtalt, viser at omlag 87 % av de norskfødte med innvandrerforeldre som ble født mellom 1972 og 1994, var ikke-vestlige. Men i hvilken grad det blir østeuropeiske barn eller ikke-vestlige barn som fødes i disse tider som kommer til å prege fremtidens Norge, kan altså ikke leses direkte fra offisiell statistikk.

Det er Oslo og omegn som forandres mest:

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både relativt og absolutt. Det var bosatt 151 700 innvandrere og 45 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2014. Det er 31 prosent av folketallet i hovedstaden. Som i de foregående årene følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 26 og 24 prosent.

I en NTB-melding over samme sak gjengitt hos Avisen Agder, er man hensynsfulle nok til ikke å nevne det med fødselstallene. Derimot var den sørlandske vrien på nyheten uimotståelig:

Ved årsskiftet var det nesten like mange innvandrere fra Polen i landet som det er innbyggere i Kristiansand.

Det samme var SSBs eget beroligende middel:

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 48.700 personer i fjor. Dette er den laveste prosentvise veksten siden 2006.

Vi roer ned. Dette går bra. Nothing to see here. Move along.

 

SSB: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2014

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂