Det er mye som kan gå galt når journalister uten de helt store kvantitative ferdighetene går i gang med å legge frem statistikk for sine lesere.

Dagbladet kan i dag opplyse om at innvandrerne ifølge SSB vil utgjøre 22 prosent av Norges befolkning i 2076, og det lyder jo beroligende dersom man ikke er blant dem som har forstått at nordmenn uten minoritetsbakgrunn med dagens innvandringstrykk vil havne i mindretall i tiden 2050-2060, eller hvis man ikke vet at den oppgitte andelen svarer til en av flere SSB-prognoser: den de regner som mest sannsynlig, til tross for at den forutsetter en innvandring som er lavere enn den vi har i øyeblikket.

Som enhver med interesse for temaet vil vite, er SSBs definisjon av begrepet innvandrer naturlig nok en person som selv har innvandret. Det den aktuelle prognosen forteller, er altså at 22 prosent av Norges befolkning i 2076 vil bestå av personer som selv har innvandret, dvs. innvandrere i 1. generasjon. I SSB-rapporten som journalist Ralf Lofstad selv lenker til, vil man finne denne opplysningen på side 34.

Men så er det at Lofstad skriver:

Det må tilføyes at SSB, i denne undersøkelsen, regner som innvandrere barn født i Norge av to innvandrerforeldre. Dette beregningsgrunnlaget er omdiskutert, og at disse nå inngår i det totale innvandrertallet, er et nytt grep.

Det korrekte er at SSB ikke regner barn av to innvandrerforeldre som innvandrere, men som tilhørende innvandrerbefolkningen – hvilket er to forskjellige begreper. Det etterlates dermed et inntrykk av at de 22 prosentene omfatter barn av to innvandrerforeldre.

Men det er naturligvis galt. I 2076 vil barna av to innvandrerforeldre i samsvar med SSBs hovedprognose utgjøre omlag 7 prosent av befolkningen (se tabellen på side 34), slik at innvandrerbefolkningen etter SSBs definisjon nærmer seg 30 prosent.

Lofstad skriver derimot:

Andelen barn født i Norge av to innvandrerforeldre utgjør i dag 2 prosent. i 2100 vil de utgjøre 8 prosent av alle barn som blir født i landet.

Sannheten er snarere at barn av to innvandrerforeldre i 2100 vil utgjøre 8,1 prosent av hele befolkningen, ifølge nevnte prognose. Andelen blant nyfødte blir naturligvis langt høyere.

(Og i mellomtiden vil en ikke ubetydelig del av befolkningen med minoritetsbakgrunn tilhøre tredje generasjon, eller den såkalte to og en halv-generasjonen, bestående av barn av én innvandrer og én etterkommer. Disse skilles ikke statistisk fra nordmenn med innfødte aner. Med tanke på ekteskapsmønsteret, vil disse i hovedsak utgjøres av innvandrere fra Afrika og Asia.)

Men den som ikke er kvantitativt utdannet, som ikke ønsker å vite, og som selv ikke sjekker SSBs tall (med andre ord mesteparten av befolkningen), kan med Dagbladets hjelp fortsatt gå rundt og innbille seg at det egentlig ikke er så mye innvandring – til tross for at det innvandrer flere personer til landet enn det fødes nye borgere.

Det som egentlig er mest oppsiktsvekkende med prognosen Dagbladet viser til, er ikke først og fremst den forventede andelen innvandrere i seg selv, men den eksplosive befolkningsveksten. Statistikken viser nemlig at SSB forventer 9 millioner innbyggere i 2100, dvs. nesten en fordobling av dagens befolkning.

Men journalisten finner det altså ikke interessant å presentere tallmaterialet som ligger til grunn for prosentregningen. Hvorfor fortsetter Dagbladet å la sine egne folk lage saker om statistikk, når de akkurat har inngått et samarbeid med Hegnar?

 

http://www.dagbladet.no/2013/06/03/nyheter/innenriks/innvandring/statistisk_sentralbyra/ssb/27490720/

 

PS. En NTB-melding over samme tema viser også kvantitativ inkompetanse:

Antallet innvandrere i Norge vil ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) øke med 13 prosentpoeng de neste 60 årene.

NTB roter her med begrepene antall og andel. Antall oppgis i rene, absolutte tall (det er for ordens skyld 1, 2, 3, osv.), mens andeler oppgis i prosent. Dersom en andel øker fra 9 prosent til 22 prosent, har andelen økt med 13 prosentpoeng. Antall øker ikke i prosentpoeng, det er det prosentandeler som gjør. NTBs ingress kan dermed gi det feilaktige inntrykk at antall innvandrere øker med skarve 13 prosent, selv om det blir mer enn fordoblet. Altså nok et stykke desinformasjon.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂