Statistisk Sentralbyrå har laget et høyalternativfremskrivning av befolkningsveksten som viser at Norge kan ha 14 millioner innbyggere i 2100. Av dem vil 6.1 million være innvandrere. SSB fortsetter å lulle seg selv inn i forestillingen om at innvandringen vil synke. Først slås det fast: Nettoinnvandringen til Norge har de siste årene ligget på mellom 40 000 […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.