Redaksjonen har bedt en fagperson vurdere befolkningsfremskrivningene som SSB har gjort for Oslo og Akershus. De er langt mer håndfaste enn de som er gjort for 2050. Prognosene viser en vekst uten sidestykke, likevel er de knapt kommentert. Vi er inne i en valgkamp, og man skulle tro så store forandringer ville være høyt oppe […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.