Kommentar

Befolkningsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 1. og 2. kvartal i 2011 viser at den rekordstore befolkningsveksten ser ut til å fortsette også i år.

I løpet av første halvår i 2011 vokste Norges befolkning med 32.670 personer til i alt 4,95 millioner innbyggere. Dette er ny norgesrekord, og det peker i retning av at 2011 kan bli et nytt rekordår for befolkningsveksten i Norge. De siste seks årene fra 2005-2010 er det blitt satt ny rekord i befolkningsvekst hvert eneste år unntatt i 2009 (se statistikken her).

Den rekordstore befolkningsveksten er sterkt innvandringsrelatert. De to hovedkomponentene som skaper befolkningsveksten, er nettoinnvandring (innvandring minus utvandring) og fødselsoverskudd (fødte minus døde). Nettoinnvandringen utgjorde hele 71 prosent av befolkningsveksten første halvår 2011. Det har aldri tidligere vært registrert høyere nettoinnvandring enn 1. halvår 2011 (23.250 personer).

SSB er påpasselig med å påpeke at det er klart størst nettoinnvandring fra Polen og Litauen. Men det var også høy nettoinnvandring fra Eritrea og Somalia, som var nummer 3 og 5 på listen over landene med høyest nettoinnvandring til Norge.

De siste årenes utvikling i 1. halvårs nettoinnflytting, fødselsoverskudd og befolkningsvekst i Norge, er ifølge SSBs tall denne:

Et historisk perspektiv

Omfanget av dagens befolkningsvekst er enestående i en historisk sammenheng. Vi lever i en tid som opplever en demografisk endring nesten uten sidestykke. SSBs historiske befolkningsstatistikk fra 1900-2010, viser at Norge aldri har hatt høyere befolkningsvekst. Mens den årlige veksten i 2010 var på 62.000 personer, var den på henholdsvis 39.000 og 37.000 personer i de to forrige historiske toppårene, som er så langt tilbake som i 1946 og i 1920:

Men 1920 og 1946 var en helt annen tid enn 2000-tallet. Årsaken til den store veksten på den tiden, var store fødselsoverskudd. Og jubel over at verdenskrigene var slutt. Det er først fra og med 1970-tallet at Norge har hatt en nettoinnvandring av et visst omfang. Som vi ser har nettoinnvandringen økt fra under 1.000 personer i 1970 til over 42.000 i 2010, hvilket er mer enn det dobbelte av fødselsoverskuddet:

Innvandringens store omfang vises også av at bruttoinnvandringen de siste 5 årene (2006-2010) har vært høyere enn antall fødte. I 2010 var bruttoinnvandringen hele 12.000 personer høyere enn antall fødte. Bruttoinnvandringen var på nesten 74.000 personer, mens antall fødte var drøyt 61.000 personer.

Det faktum at den rekordstore befolkningsveksten er så sterkt innvandringsrelatert, gir den store befolkningsveksten en stor tilleggsutfordring. Hvordan skal samfunnet klare å integrere en så stor mengde innvandrere i det norske samfunn på en god måte?

Europas høyeste befolkningsvekst

Internasjonale sammenlikninger viser samtidig at den sterke befolkningsveksten ikke er et særnorsk fenomen. De fleste vesteuropeiske land opplever en historisk sterk befolkningsvekst. Men befolkningsveksten i Norge er spesielt stor, også i europeisk sammenheng. Ifølge en artikkel av Helge Brunborg i Økonomiske analyser 3/2011 hadde Norge den sterkeste befolkningsveksten i Europa målt i prosent vekst pr. innbygger.

Kun Luxembourg hadde høyere vekst enn Norge. Mens Norge hadde en vekst på 1,2 prosent av folkemengden, var veksten i Sverige om lag 0,9 prosent, Storbritannia 0,7 prosent, Finland 0,5 prosent og Danmark 0,4 prosent.

Samtidig er Norge et av Europas minste land. Hvilke økonomiske og sosiale konsekvenser vil en så sterk innvandringsrelatert befolkningsvekst ha i et lite land som Norge? Og er en så stor innvandringsrelatert befolkningsvekst bærekraftig økonomisk og sosialt? Utfordringene vil ikke løses av seg selv.