Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble født 1.200 færre barn i Norge i 2011 enn året før. Samtidig er foreldrenes gjennomsnittsalder ved førstegangsfødsel blitt høyere, og for første gang hadde kvinner i aldersgruppen 35-39 år høyere fruktbarhet enn kvinner i aldersgruppen 20-24 år.

Fruktbarheten avtok i alle fylker i fjor, unntatt Møre og Romsdal, Vestfold og Nordland. De siste tre årene har tallet ligget på mellom 1,95 og 1,98, det høyeste nivået siden 1975. I fjor var tallet 1,88. Kvinner får altså færre barn i dag enn tidligere.

Statistikken avslører også at 44 prosent av foreldre som fikk barn i fjor, var gift. 42,5 prosent var samboere og 13,5 prosent var enslige mødre. Størst andel enslige mødre er det i Nord-Norge, med 22 prosent.

Det ble født 60.200 barn i Norge i 2011, som for øvrig hadde den høyeste befolkningsveksten som noensinne er registrert i Norge. Tallene fra SSB viser at 70 prosent av befolkningsveksten skyldes innvandring.

Rundt 30 prosent av befolkningsveksten i år skyldes økt antall fødsler, mens hele 70 prosent skyldes innvandring fra utlandet. På 70-tallet var situasjonen omvendt, da utgjorde fødselsoverskuddet hele 70 prosent av befolkningsveksten.

Hvis anslagene fra SSB viser seg å være riktige, vil også nettoinnvandringen (etter at utvandringen er trukket fra) være den høyeste noensinne. Hele 45.700 personer vil ha innvandret til Norge i 2011, noe som er 3.400 høyere enn i 2010.

40 prosent av befolkningsveksten finner sted i Oslo og Akershus, som innen utgangen av 2011 vil ha økt med 15.600 personer.

Aftenposten: Færre barn blir født i Norge

Aftenposten: Til neste år passerer vi 5.000.000 innbyggere