Nytt

Befolkningsveksten i 2011 er den høyeste som noensinne er registrert i Norge. Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 70 prosent av befolkningsveksten skyldes innvandring.

Rundt 30 prosent av befolkningsveksten i år skyldes økt antall fødsler, mens hele 70 prosent skyldes innvandring fra utlandet. På 70-tallet var situasjonen omvendt, da utgjorde fødselsoverskuddet hele 70 prosent av befolkningsveksten.

Hvis anslagene fra SSB viser seg å være riktige, vil også nettoinnvandringen (etter at utvandringen er trukket fra) være den høyeste noensinne. Hele 45.700 personer vil ha innvandret til Norge i 2011, noe som er 3.400 høyere enn i 2010.

40 prosent av befolkningsveksten finner sted i Oslo og Akershus, som innen utgangen av 2011 vil ha økt med 15.600 personer.

Aftenposten: Til neste år passerer vi 5.000.000 innbyggere