Nytt

Den norske befolkningen økte med 62.100 til 4.920 300 personer i 2010. Fruktbarhetstallet har falt fra 1,98 barn i 2009 til 1,95 barn i fjor, og fødselsoverskudd utgjør bare 32 prosent av befolkningsveksten. 68 prosent av befolkningsveksten skyldes innvandring:

Folketilveksten i fjor kom etter en liten nedgang året før. Siden 1900 har veksten kun vært høyere i antall prosent i 1920 og 2008, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nettoinnflyttingen fra utlandet økte med 3 700, eller 9,6 prosent fra 2009 til 2010. Det ble registert 73 850 flyttinger til Norge fra utlandet i 2010, en økning på 13,3 prosent. Det største overskuddet kommer fra Polen, Litauen og Sverige. Disse er i hovedsak arbeidsinnvandrere. Deretter kommer statsborgere fra Eritrea, Latvia og Afghanistan.

31 500 flytta fra landet, om lag 5 000 flere personer enn i 2009.

I 2010 ble det født 61 442 barn. Det er 365 færre enn i 2009. 41 500 personer døde, noe som er 50 flere enn i 2009.

Den største befolkningsveksten er registrert i Oslo, som økte med 2.1 prosent. I følge Statistisk Sentralbyrå passert trolig Oslo 600.000 innbyggere 16. januar i år. Veksten skyldes både høyt fødselsoverskudd og stor innvandring.

ABC Nyheter: Rekordstor befolkningsvekt