Nytt

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag offentliggjort tall over de demografiske endringene i Norge i 2013.

Befolkningsveksten var på 57.800 personer, hvorav nettoinnvandringen utgjorde 40.100 – eller ca. 69 prosent av veksten. Oslo og Akershus vokser raskest, med henholdsvis 10.500 og 9.400 personer i 2013.

Nettoinnvandringen gikk ned fra rekordåret 2012, men er fortsatt på et historisk svært høyt nivå, himmelhøyt over fødselsoverskuddet som den har vært siden 2006-2007, og 2013 så den femte største nettoinnvandringen noensinne.

nettoinnvandring-vs-fødselsoverskudd-1990-2013

Det er ellers verdt å merke seg at nedgangen i innvandringen er mindre enn økningen i utvandringen, og at ikke alle er med i statistikken:

Det vart registrert 75 800 flyttingar til Noreg frå utlandet i 2013, som er 2 800 færre enn året før. 35 700 flytta frå landet. Det er 4 500 fleire personar enn førre året. Personar som er i landet kortare enn seks månader, vert ikkje registrerte og er difor ikkje medrekna i desse tala.

62 prosent av nettoinnvandringen utgjøres av europeiske statsborgere. Et stort flertall av de resterende 38 prosent må antas å være ikke-vestlige.