Nytt

I følge SSB statistikk for folketallet per 3. kvartal 2014 øker nettoinnvandringen igjen, etter en nedgang i 2013. Så langt i år (per tredje kvartal) har nettoinnvandringen til Norge tilsvart 31 600 personer, nær 1 400 flere enn i 2013. Samtidig har det vært en sterk vekst i antall innvandrere
fra Syria gjennom hele året.

ssb-innvandring-3-kvartal

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2014-11-14