Nytt

Foto: Bente Haarstad

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har mandag offentliggjort ny statistikk over innvandringen, og har gitt presentasjonen av de nye tallene tittelen Rekordfall i innvandringen i fjor – ukritisk gjentatt i en NTB-melding som står i avisene.

SSB fremhever at det nå kommer færre fra Asia og Afrika:

Nettoinnvandringen av asiatiske og afrikanske borgere falt med henholdsvis 3.800 og 1.000 fra året før.

Slik tilfellet alltid er med statistikkmyndighetens egen tilrettelegging av innvandringstall for offentligheten, gis det ingen oversikt som er egnet til å skape forståelse av det generelle bildet.

Som vanlig må man selv gå til statistikkbankens tabell 07822 for å skaffe seg oversikt over saken. Om man ser på utviklingen over tid i nettoinnvandringen etter verdensregioner, fremtrer dette bildet:

Den ikke-vestlige nettoinnvandringen i fjor, som kan leses fra den grønne kurven, var på 20.555 personer, hvilket er den nest høyeste noensinne, og svarer til godt over et tredjedels fødselskull.

Det er ganske riktig et rekordartet fall siden 2016, hvor man registrerer virkningen av exodus i 2015. Men er det virkelig den mest relevante observasjonen?

Fallet er en korreksjon etter utslaget av «migrasjonskrisen», men likevel ikke noe brudd med den jevnt oppadgående trenden som har vedvart siden en tid etter årtusenskiftet.

Faktum er at den ikke-vestlige innvandringen over tid øker jevnt og trutt, slik at avviklingen av Norge fortsetter for fullt. Den viktigste komponenten i dette er familiegjenforeningen, som simpelthen må opphøre eller innskrenkes drastisk hvis Norge skal ha en fremtid.

Interessant nok var det en netto utvandring av litt over ti tusen nordmenn i fjor, et tall som har holdt seg forholdsvis stabilt siden 2013.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!