Sakset/Fra hofta

Det er knapt mulig å slå på radioen i disse førvalgstider uten å få en dose beroligende middel beregnet på den som ikke beskuer folkevandringen med zombiens ro.

Klokken 13 forkynte NRK Dagsnytt at nettoinnvandringen i 2. kvartal ikke har vært så lav på flere år (og klokken 14 kom en oppfølgende moralistisk nedsabling av Hagens forslag om å stanse båtene på vei over Middelhavet).

Foranledningen er at Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag har offentliggjort de siste innvandringstallene. Den kvartalsvise nettoinnvandringen er gått ned fra 7359 i fjor til 6285 i år. Så hva er det å bråke om, liksom?

Årsaken til nedgangen er naturligvis å finne i den økonomiske nedkjølingen som i hovedsak skyldes lavere oljepris. Lavere netto arbeidsinnvandring, f.eks. av polakker, er da som det skal være i en mobil, internasjonal økonomi.

Men SSB kan også opplyse om at

nettoinnvandringa frå land med konfliktar aukar.

På lista over land med høg nettoinnvandring fylgde deretter Syria, Somalia og Afghanistan. Svært få statsborgarar frå desse landa utvandra.

Gitt at migrasjonen mellom henholdsvis Europa og Afrika/Asia har så forskjellig dynamikk, mister en lett oversikten over de økonomiske og sosiale konsekvensene idet samtlige innvandringstall legges sammen.

For propagandaformål er det hensiktsmessig, for en nedgang i polakkers og svenskers nettoinnvandring kan brukes til å gi inntrykk av at det ikke pågår en folkevandring til Europa fra den tredje verden som også vil få store konsekvenser for oss.

For å undersøke hvordan det går med den folkevandringen, er det derfor av interesse å se spesielt på innvandringstallene fra ikke-vestlige land, altså landene folk ikke flytter tilbake til. Det får vi ikke til med kvartalsmessige tall, så la oss se på tallene for de siste tjue årene. De finnes i Tabell 07822 i SSBs statistikkbank (hvem som helst kan følge den lenken og lage figurer selv).

ikke-vestlig-nettoinnvandring-1995-2014

Her kan man beskue en jevnt oppadgående tendens. Innvandringen fra Afrika, Asia og Latin-Amerika (den siste neglisjerbar) var fem-seks ganger høyere ved slutten av tjueårsperioden enn ved begynnelsen. En liten nedgang fra et år til et annet, rokker ikke ved at den for samfunnet mest krevende innvandringen er skyhøyt over det den har vært gjennom praktisk talt hele historien.

Vi snakker om litt mer enn én ny ikke-vestlig innvandrer for hver fjerde nyfødte i Norge. Og det er nå exodus begynner.

Dét får du ikke høre på NRK Dagsnytt. Det er som kjent den daglige propagandaen som gir daglig brød.