Antall innbyggere i Norge runder snart 5,3 millioner, opplyser NTB, som har innhentet Statistisk sentralbyrås (SSB) estimater over befolknings­vekstens sammensetning:

Folkemengden i Norge er beregnet til 5.297.000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38.500, eller 0,7 prosent i 2017.

Nettoinnvandringen er fortsatt høyere enn fødsels­overskuddet slik det har vært i noen år nå. Innvandringen sto for snaut 60 prosent av folke­tilveksten her i landet i fjor.

Fødsels­overskuddet kan ventes å bli rundt 16.200 i 2017, mens netto innvandring blir 22.300, får NTB opplyst fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Om vi henter ut tallene for den totale netto­innvandringen siden årtusen­skiftet fra statistikk­bankens Tabell 05426, og legger til grunn SSBs trolig nokså sikre estimat for 2017, ser vi at den nedadgående trenden som begynte i 2013, fremdeles vedvarer. Nivået er nå det laveste siden 2005:

Hvordan denne netto­innvandringen fordeler seg etter verdens­regioner, får vi ikke vite.

Det store spørsmålet er: Gjelder den generelle nedgangen også for den ikke-vestlige innvandringen?

Man mistenker at svaret er nei, og tallene for de tre første kvartalene av 2017 tyder da heller ikke på det: I statistikk­bankens Tabell 11327 finner vi at den totale netto­innvandringen i 1., 2. og 3. kvartal var på henholdsvis 6428, 5218 og 6862 personer, hvorav henholdsvis 4880, 4315 og 4787 kom fra Asia med Tyrkia, Afrika eller Latin-Amerika.

Det betyr at tre fjerdedeler av netto­innvandringen i årets ni første måneder var ikke-vestlig. Om vi gjør den rimelige antagelsen at andelen blir den samme for hele året, blir den ikke-vestlige netto­innvandringen i år på ca. 16.800 personer.

Sammenholdt med historikken fra tidligere år (som man kan finne i statistikk­bankens Tabell 07822 ), får vi i så fall denne utviklingen i den ikke-vestlige netto­innvandringen siden årtusen­skiftet:

De betyr sannsynligvis at den ikke-vestlige netto­innvandringen i 2017 blir den sjette høyeste noensinne, etter noen ekstreme år. Den blir klart lavere enn i rekordåret 2016, som i realiteten avspeiler Norges del av exodus i 2015, men den er høyere enn den noen gang var frem til 2012. Inneværende år er ikke noe brudd med en generell trend som forstyrres i det øyeblikket Angela Merkel åpner porten til Europa.

Norge forblir altså en uhyre interessant destinasjon for mennesker fra Asia og Afrika, selv om det kommer færre enn før fra Europa. Den generelle nedgangen til tross har vi en vedvarende høy ikke-vestlig innvandring, som pågår uten nevneverdig oppmerksomhet. Norge omgjøres mens nordmennene sover.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa» av Christopher Caldwell fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.