Innenriks

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag statistikk over nye norske statsborgere i 2015. En notis hos NRK forkynte i den forbindelse at «færre blir norske statsborgere»:

I fjor ble det registrert 12.432 personer med nytt, norsk statsborgerskap. Det er en nedgang på 18,9 prosent fra året før, som på sin side var et rekordår, skriver NTB. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 24 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap, var bosatt i Oslo, mens for Akershus var tallet 12 prosent.

Mon tro om dette er de mest interessante observasjonene hva angår utdelingen av statsborgerskap?

Man finner mer detaljert informasjon på SSBs sider, som denne oversikten over de ti største gruppene etter opprinnelsesland:

nye-statsborgere-2015

Det oppgis også at 6.142 av de 12.432 kom fra Asia og 2.908 fra Afrika, mot 2.500 fra Europa. Det betyr at omlag tre fjerdedeler av de nye statsborgerne hadde ikke-vestlig bakgrunn, hvilket også gir en pekepinn om at det ikke er den europeiske innvandringen som resulterer i de største permanente forandringene av Norge.

Med tanke på at det ble utdelt færre statsborgerskap i 2015 enn i 2014, hvordan ser utviklingen egentlig ut over tid?

Tallene er å finne i statistikkbankens Tabell 07114 hos SSB, og viser denne utviklingen siden 2005:

nye-statsborgere-2005-2015

Her kan det konstateres en nokså stor og stabil strøm av nye norske statsborgerskap til personer fra Asia og Afrika. Hoppene opp eller ned fra år til år forandrer ikke på denne nokså konstante trenden, og kan like gjerne ha forvaltningsmessige årsaker som politiske eller demografiske.

Det figuren forteller, er at Norge jevnt og trutt blir mindre norsk og mer ikke-vestlig. Med en passiv innstilling til det økende demografiske trykket utover i århundret, vil den trenden forlenges på ubestemt tid.

 

SSB
NTB/ABC Nyheter