Stemmesanker? Ap-nestleder Hadia Tajik.

Seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport « Innvandrere og kommunestyrevalget 2015 », som ble publisert onsdag.

Men blant innvandrere fra europeiske land er støtten til Ap på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I denne gruppen er støtten til regjeringspartiene Høyre og Frp litt høyere enn støtten til Ap. Blant utenlandske statsborgere fra EØS-landene i Øst-Europa, er støtten til Frp dobbelt så stor som i befolkningen for øvrig.

Oppslutningen om partiene på venstresiden er lavere for de høyt utdannede fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det store flertallet av dem som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, stemmer på Ap, SV og Rødt, i alt 80 prosent i denne gruppen. For dem med videregående skole er oppslutningen vel 70 prosent, mens litt over 60 prosent av dem med høyskole- eller universitetsutdanning slutter opp om disse partiene.

Menn mer venstreorienterte

Oppslutningen om Arbeiderpartiet er lavere blant personer med landbakgrunn fra Vietnam, Iran og Tyrkia. Samtidig gjør Høyre det relativt bra blant personer med bakgrunn fra Vietnam og Tyrkia. Et annet funn er at blant personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia er mennene klart mer venstreorientert enn kvinnene. Blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn er det motsatt, her er kvinnene mer venstreorienterte enn mennene.

I 2015 hadde 14 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. Ved lokalvalg i Norge har utenlandske borgere med minst tre års lovlig opphold hatt stemmerett siden 1983.

Lav valgdeltakelse

Men valgdeltakelsen i gruppen med innvandrerbakgrunn er lav. For innvandrere som har blitt norske statsborgere, var valgdeltakelsen 40 prosent. Blant norskfødte med to innvandrerforeldre var den 38 prosent. For utenlandske statsborgere, som stort sett er EØS-innvandrere var valgdeltakelsen 29 prosent.
Den samlede valgdeltakelsen ved det siste lokalvalget var 60 prosent. Valgdeltakelsen blant personer uten innvandrerbakgrunn var 64 prosent.

Antall stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn øker, og framskrivinger av folkemengden viser at tallet vil fortsette å øke i årene som kommer. I Oslo har nesten én av tre stemmeberettigede innvandrerbakgrunn.