Sakset/Fra hofta

Sysselsettingen blant innvandrere er mye lavere enn tidligere antatt, ifølge nye tall fra SSB. – Utfordringene er større enn vi hadde trodd, sier Frp.

Tallene viser at sysselsettingen blant innvandrere fra Asia og Afrika er mye lavere enn antatt.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har utarbeidet statistikk over sysselsettingen blant innvandrere på oppdrag fra Fremskrittspartiet, skriver Nettavisen – og tallene er nedslående: De viser at den reelle sysselsettingen er mye lavere enn det som til nå har vært kjent gjennom offisiell statistikk. Bakgrunnen er at SSB har regnet alle som arbeider én time eller mer i uken som sysselsatt.

35,2 prosent av kvinner med pakistansk bakgrunn er ifølge de offisielle tallene sysselsatt, men det er knapt 20 prosent som er i full jobb – det vil si 30 timer eller mer. For somaliske kvinner blir spriket enda større. De offisielle tallene viser at 34 prosent av disse kvinnene er sysselsatt, men kun 10 prosent arbeider 30 timer i uken eller mer. Som kjent er også dette et godt stykke under normalarbeidstiden for en fulltidsjobb i Norge.

Frp har selv betalt SSB for å regne ut hvor mange innvandrere som faktisk jobber 30 timer eller mer i uken. Den nye statistikken viser at sysselsettingen blant innvandrere fra Asia og Afrika ligger langt under sysselsettingen i resten av befolkningen. Blant 40-åringer med landbakgrunn fra Asia og Afrika er kun 45 prosent sysselsatt 30 timer eller mer i uken, mot 72 prosent i befolkningen for øvrig.

Erlend Wiborg (Frp), leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite, sier til Nettavisen at Norge bare siden 2007 har brukt om lag 108 milliarder på integreringskapitlene over statsbudsjettet.

– Likevel var sysselsettingsnivået lavere blant innvandrere fra Asia og Afrika i 2017 enn i 2007. Det er derfor viktig at politikere har et realistisk bilde av hvor krevende det faktisk er å integrere spesielt asylsøkere og flyktninger i det norske arbeidsmarkedet, sier han.

Wiborg mener de nye tallene også er illevarslende for norskfødte barn av innvandrere:

– Våre tall viser at norskfødte menn med pakistansk bakgrunn, i alderen 30-39 år, hadde 16 prosent lavere andel som var sysselsatt i heltidsstilling enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn.

Tallenes tale er klare, det er antagelig derfor så mange ønsker å skjule dette for «den øvrige befolkningen». En stadig større andel av skattekronene og pensjonssparingen i oljefondet går til innvandrere som åpenbart er stadig vanskeligere å integrere.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!