Kronprins Haakon møter flyktninger i Oslo 20. juni 2016 under et kurs for flyktninger i regi av Kronprinsparets Fond, Skanska og VIBRO. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Flyktninger som har fått opphold i Norge, hadde i 2019 betydelig lavere yrkesdeltagelse enn gjennomsnittet av befolkningen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant flyktninger mellom 15 og 66 år og deres familieinnvandrede, er 52,7 prosent sysselsatt, mens den tilsvarende andelen for gjennomsnittet av befolkningen er 72,7 prosent, heter det i SSB-rapport nummer 2021/05 med tittelen Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019 som ble offentliggjort onsdag.

Denne forskjellen, som i 2019 altså var på hele tjue prosentpoeng, har vært nokså stabil de siste ti årene, opplyser SSB, som har offentliggjort statistikk av denne typen siden årtusenskiftet – siden 2017 hvert år.

Det er også betydelig forskjell mellom andelen heltidsarbeidende blant flyktninger og befolkningen generelt. Mens 74,2 prosent av alle lønnstagere i Norge jobbet på heltid i 2019, var det kun 63 prosent av sysselsatte flyktninger som gjorde det samme.

Av dette kan man enkelt regne ut at 53,9 prosent av alle mellom 15 og 66 år i Norge arbeidet heltid i 2019, mens den tilsvarende andelen blant flyktninger var 33,2 prosent.

Andelen i heltid blant flyktninger henger bl.a. sammen med at de er overrepresentert i typiske deltidsyrker som salgs- og serviceyrker samt gruppen renholdere, hjelpearbeidere mv.

Rapporten analyserer i detalj hvordan sysselsettingsandelen varierer med kjønn, utdannelsesnivå og botid i Norge. Det er f.eks. hele 49,4 prosent av flyktningene som kun har grunnskoleutdanning, mens denne andelen er 20,2 prosent for hele befolkningen.

Flyktninger har i gjennomsnitt klart lavere lønn, da de oftere jobber i typiske deltidsyrker og lavtlønnsyrker:

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn er nesten 27 prosent lavere for flyktninger enn for befolkningen samlet, noe som bl.a. må ses i lys av overrepresentasjonen i lavtlønnsyrker blant flyktninger.

Det er også store forskjeller i sysselsettingen etter flyktningenes opphavsland. Ved å kombinere opplysningene fra rapportens tabeller A 42 (s. 111) og A 52 (s. 119), som viser henholdsvis andelen heltidsarbeidende blant sysselsatte flyktninger og andelen sysselsatte blant alle flyktninger etter opphavsland, fremtrer dette bildet:

Blant syriske flyktninger er det kun 17,2 prosent som arbeider på heltid, mens den tilsvarende andelen for somaliere er 22,3 prosent.

Flere offentlige institusjoner og utvalg har de siste ti årene pekt på den lave sysselsettingen blant innvandrere i Norge som en trussel mot velferdssamfunnets bærekraft.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂