Demografi

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag offentliggjort en rapport med tittelen «Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2012».

Den som leser oppsummeringen SSB selv gir, får vite at sysselsettingsandelen blant flyktninger – et begrep som omfatter både kvoteflyktninger og asyltilfeller – er 50,1 prosent, mot 68,7 prosent for majoritetsbefolkningen. For innvandrerbefolkningen som helhet er den tilsvarende andelen 62,8 prosent.

En oversikt over sysselsettingsandel etter landbakgrunn finnes på rapportens side 13.

prosent-sysselsatte-flyktninger-2012

Så langt er det ingen helt store overraskelser. Kvoteflyktninger eller folk som får asyl, kan ikke forventes å ha like høy sysselsetting som arbeidsinnvandrere. Det er noe av prisen Norge betaler for overhodet å være et land som gir asyl. Femti prosent høres da ikke så gæernt ut?

Men får man noen oversikt over prisen bare med dette tallet, eller ved å lese videre i sammendraget SSB har forfattet?

I sammendraget får vi vite at sysselsettingsnivået foruten landbakgrunn avhenger av botid og utdanningsnivå, og pløyer man seg gjennom selve rapporten vil man over 25 sider eller deromkring få tværet ut at det også avhenger av kjønn, alder og fylke (surprise).

Endel av den mest interessante informasjonen er som vanlig å finne i tabellverket. Tabell 2.1 på side 8 viser f.eks. at de to viktigste opphavslandene også er blant de tre med lavest sysselsetting, men man må gjøre den observasjonen på egenhånd.

Noen av de viktigste opplysningene i hele rapporten ligger, nær sagt som vanlig, gjemt blant appendiksets mange tabeller. Definisjoner er også viktige, men disse må man iblant nesten være insider for å kjenne. For å bli definert som sysselsatt av SSB er det nok å arbeide en time i uken.

Så hvor mye arbeider de som arbeider?

Den informasjonen finnes i vedleggstabell A.15b på side 49. Om man som SSB definerer heltidsarbeid som mer enn 30 timer pr. uke, er andelen heltidsarbeidende blant dem som arbeider, denne:

prosent-heltidsarbeidende-blant-sysselsatte-flyktninger-2012

Disse store forskjellene må sies å være sterkt underkommunisert.

Man behøver ikke de helt store analytiske ferdighetene for å innse at dataene over enkelt lar en finne prosentandelen heltidsarbeidende etter landbakgrunn, og kan man muliplisere to tall og dele resultatet med hundre, gir svaret seg selv:

prosent-heltidsarbeidende-flyktninger-2012

Når man ser disse for noen lands vedkommende katastrofale tallene, som statistikkmyndighetene altså ikke akkurat serverer på et fat, når man husker på at det er relativt få personer over 55 år blant flyktninger sammenlignet med majoritetsbefolkningen, og man samtidig vet at Somalia, Irak, Afghanistan og Eritrea er blant de største opphavslandene, begynner man å danne seg et bilde av hva asylinstituttet koster samfunnet.