Gatebilde fra Grønland i Oslo. Foto: JB.

56 prosent av sosialhjelpen som ble utbetalt i Norge i 2019, gikk til innvandrere, opplyste Statistisk sentralbyrå (SSB) sist fredag.

Blant mottagerne av sosialhjelp er 45 prosent innvandrere, og andelen er økende, viser SSBs tall:

Innvandrere mottar mer i sosialhjelp enn mottakere som ikke er innvandrere. Samtidig utgjør innvandrere en stadig større andel av dem som mottar sosialhjelp. Fra 2013 til 2019 har andelen innvandrere blant dem som mottar sosialhjelp økt fra 36 til 45 prosent. Til sammenlikning har andelen innvandrere i befolkningen økt fra i underkant av 12 til mer enn 14 prosent i samme periode.

Norskfødte med innvandrerforeldre, som anses for å være en del av innvandrerbefolkningen, er ikke inkludert i disse tallene.

Innvandrere fra Afrika og Asia mottar oftest sosialhjelp:

Blant innvandrerne som mottar sosialhjelp, er det personer med landbakgrunn fra Asia og Afrika som dominerer.

Innvandrere mottar i gjennomsnitt mer sosialhjelp enn andre:

Median utbetalt sosialstønad for innvandrere per år var 42 600 kroner i 2019, mens det for mottakere som ikke er innvandrere var 23 200 kroner. Norskfødte med innvandrerforeldre mottok til sammenligning 27 400 kr.

En viktig grunn til det er at innvandrere som mottar sosialhjelp, i gjennomsnitt har flere barn enn andre:

Sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn har oftere barn under 18 år enn sosialhjelpsmottakere i befolkningen for øvrig. Mens om lag 40 prosent av innvandrerne som mottar sosialhjelp har barn, gjelder det bare 20 prosent blant befolkningen ellers. I tillegg har innvandrere flere barn per person enn befolkningen ellers.

Om man justerer for alder, mottar norskfødte med innvandrerforeldre omtrent like mye sosialhjelp som befolkningen for øvrig, opplyser SSB.

Skuta er lekk, hullet må tettes, og løsningen er å redusere innvandringen, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim til Nettavisen.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.