Foto: hf

De siste årene har andelen som benytter seg av kontantstøtte økt, viser en analyse fra SSB. Ordningen brukes hyppigst av innvandrere og folk med lav utdanning.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at andelen som benytter seg av kontantstøtteordningen, har økt fra 22 prosent i 2012 til 26 prosent i 2017.

– Denne veksten sammenfaller med at det utbetalte månedlige beløpet er blitt kraftig oppjustert både i 2012, 2014 og 2017. Dette har bedret den relative lønnsomheten ved å utnytte kontantstøtten i forhold til andre ordninger, skriver SSB.

Innvandrerforeldre benytter seg i større grad av ordningen enn andre foreldre: 43 mot 17 prosent i 2017.

I tiden etter 2012, da kontantstøtten for toåringer ble avviklet, har andelen med bakgrunn fra Afrika og Asia som mottar kontantstøtte, falt. I samme periode har andelen innvandrere fra Europa som mottar støtte, økt.

Det er innvandrere med bakgrunn fra Pakistan, Marokko, Kosovo, Irak og Tyrkia som i størst grad benyttet seg kontantstøtte i 2017. For disse gruppene ligger andelen på mellom 60 og 70 prosent.

For øvrig er det en tydelig forskjell mellom dem med høy og lav utdanning.

– I 2017 mottok 34 prosent av alle barn hvor mor har ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå, kontantstøtte. Andelen som mottar kontantstøtte hvor mor har fullført videregående, er 25 prosent, mens det kun er 15 prosent som mottar kontantstøtte der mor har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, skriver SSB i sin analyse.

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.