Stillbilde: Die Welt.

 

Et argument som gjerne gis i favør av masse­innvandringen, er at Europa trenger arbeidskraft på grunn av det lave antallet barne­fødsler. Denne oppfatningen støter imidlertid gang på gang mot virkeligheten.

Tyskland er Europas økonomiske motor og har et lavt antall barne­fødsler. Ikke desto mindre går 2,5 millioner mennesker arbeids­ledige der til lands – dette ifølge offisielle tall som uunngåelig kamuflerer endel reell arbeids­ledighet, slik situasjonen også er i vårt eget land.

Nå viser ny statistikk at en svært mange av disse har migrasjons­bakgrunn, skriver Die Welt.

Blant de arbeids­ledige har innvandrere og deres etter­kommere lenge vært spesielt sterkt representert. 43,1 % av de arbeids­ledige i Tyskland har nå migrasjons­bakgrunn. I de vesttyske delstatene er andelen så høy som 49,5 %. I Hessen, hvor andelen er høyest, når den 57,7 %. Disse opplysningene går frem av en analyse av situasjonen i desember 2016 gjort av arbeids­markeds­etaten Bundesagentur für Arbeit (BA), som Die Welt har fått tilgang til.

I hele befolkningen er det til sammen­ligning drøyt tjue prosent som har migrasjons­bakgrunn.

Situasjonen er ikke noe bedre blant de 4,3 millioner personene med nedsatt arbeids­dyktighet og andre som mottar stønad fordi de ikke har en lønn å leve av.

Ifølge arbeids­markeds­etaten er andelen 52,6 % i hele Tyskland. I de vestlige delstatene er den så høy som 59,5 %.

Disse andelene har økt i et tidsrom hvor den offisielle ledigheten totalt sett er gått ned fra 2,9 til 2,5 millioner. I 2013 var andelen av personer med migrasjons­bakgrunn blant de arbeids­ledige på 36 %, blant de trygdede 43 %.

Forklaringen er ikke særlig vanskelig å få øye på: Mange migranter har lave kvalifika­sjoner for arbeids­markedet, og dette problemet går i altfor sterk grad i arv. Offisiell statistikk illustrerer fenomenet:

Ifølge Statistischem Bundesamt varierer utdannings­resultatene og integreringen på arbeids­markedet svært tydelig etter opphavsland. For eksempel hadde 88 % av innvandrerne i alderen 25–35 år med kinesiske røtter avgangs­eksamen fra videregående skole, men kun 16 % av personer som stammer fra Tyrkia.

Om noen overhodet hadde vært i tvil: Den irregulære innvandringen Tyskland har sett de senere årene, vil altså forsterke den sosiale forsørgelses­byrden snarere enn å lette den.

Katastrofeåret 2015 har foreløpig ikke gjentatt seg, men fortsatt kommer det 15.000 mennesker ulovlig til Tyskland hver måned. I samme kommer ca. 60.000 nyfødte til verden i Tyskland, hvorav ca. en tredjedel har migrasjons­bakgrunn.

Selv om ikke alle som tilhører denne tredjedelen har slekts­røtter i et land som scorer dårlig utdannings- og yrkesmessig, er det likevel liten tvil om at Thilo Sarrazin har sine ord i behold: Tyskland avskaffer seg selv.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂